Съвременно въоръжениеРадиотехническите войски (РТВ) на България

Модератори: Sharana, Amazon

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 09 Окт 2018, 23:15

Изображение
Прикачени файлове
RTV_all_the_way.jpg
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 10 Окт 2018, 23:10

НАЧАЛОТО...


Със заповед § 4/16.01.1940г. на командира на Въздушните войски от 01.02.1940г. към 5-и бомбандировачен орляк (Пловдив) е формирана предупредителна рота, която да обслужва преди всичко авиацията. Предупредителната рота се състои от:
а) група за командване;
б) два предупредителни звода.
За командир на предупредителната рота е назначен капитан Цветан Стефанов Мирчев, за помощник-командир поручик Марки Иванов Манчев, федфебел - подофицера Пеньо Тодоров Стайков и за зводни подофицери и зводни командири - подофицерите Костадин Стефанов Петров и Костадин Иванов Колев

Така формираната предупредителна рота пристъпва към сглобяване и подготовка за изпълнение на поставените задачи. Подготовката се провежда съвсем елементарно. Извършва се развръщане на телефонни постове, които помежду си съставят и предават донесенията за въздушните цели. През юни 1940г. в ротата са извикани 60 кадрови военнослужещи, които провеждат обучението си в предупредителна рота - Тополовград, Устрем, Факия, Елхово, Болярово, Малко Търново, Граматиково, Ахтопол, Царево (Мичурин), Приморско, Средец (Грудово), поморие, Каблешково, Несебър, Паницево, Обзор, Айтос и Дъскотина.
С наличния личен състав предупредителната рота през лятото на 1940г. развръща из страната предупредителни постове в следните населени места: Свиленград, Ивайловград,Крумовград, Момчилград, Ардино, Златоград, Смолян, Девин, Доспат, Чепеларе. Това са първите предупредителни постове у нас.
Броят на предупредителните постове непрекъснато се увеличава, което налага същите да се групират към въздушнопредупредителна централа в Пловдив а по-късно и към въздушнопредупредителни централи в Стара Загора и Бургас. С цел подобряване оповестяването се развръщат още две въздушнопредупредителни централи в градовете Ямбол и Хасково, където също постъпват донесения за въздушната обстановка.
От 15.06. 1940г. е формиран предупредителен орляк с щаб (в София) и четири предупредителни роти (в Божурище, Пловдив, Ямбил и Горна Оряховица). Орлякът е пряко подчинен на командира на въздушните войски, а на щаба на орляка е възложено да ръководи предупредителната служба за цялата страна

Изображение

(История на РТВ)
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:13

През 1942г. на подчинение на командира на Въздушните войски освен ВПС се подчиняват противовъздушната артилерия, която има "пв" отделения в градовете София - 1-во пв отделение, Казанлък-2 ро пв отделение, Ямбол-3- пв отделение и Горна Оряховица- 4-то пв отделение. 1-во пв отделение в Сфия има тежки батареи на позиция, както следва; Коньовица, Лозенец, Дървеница, централна жп гара София и леки противовъздушни взводове на БНБ, държавната печатница, военното училище, жп гара Подуяне, централна жп гара, погребите ВИС-фабрика.
Зачестилите прелитания на противникови самолети над страната, както и извършените бомбандировки са една от основните причини да се обърне особено внимание на ПВО на страната, като се провежда частична мобилизация за попълване с личен състав на противовъздушните ватареи и предупредителни постове, развръщат се нови предупредителни постове и се провеждат частични реорганизации. Първа предупредителна рота, която създава своя радиопредавателна мрежа по държавната граница от Дуранкулак до Чаязъ и до 31.07.1942г. е подчинена на началника на 1-ва въздушна база, се разчленява на три радиорори:
а) 1-ва радиорота в състав от три звода - Драма, Гюморджина и Крумовград, с числящиите им се радиопостове остава във всяко отношение в подчинени на 1-ва въздушна база. Щаб на ротата с радиоцентрала - София
б) 2-ра радиорота в състав от три звода - Любимец, Елхово и Ямбол, с числящите им се радиопостове се подчинява във всяко отношение на началника на 2-ра въздушна база. Щаб на радиоротата с централа -Стара Загора.
в) 3-та радиорота в състав от три звода Бургас, Варна и Добрич, с числящи им се радиопостове се подчинява във всяко отношение на командира на 3-та въздушна база. Щаб на ротата - Варна.

Изображение
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:16

През 1943г. ВПС преминава в подчинение на командира на ПВО, която се отделя от ВВС. ВПС вече има един началник. Такъв през 1943г. е подполковник Благой Димитров Томов.
През ноември 1943г. от тежкопредупредителната радиоизмервателна рота в първи предупредителен орляк от състава на първа предупрдителна въздушна област се превеждат 93 запасни и действащи подофицери, кандидат подофицери и редници към 1-ва жична предупредителна рота и 88 запасни във втора радиопредупредителна рота.
През 1943г. немците развръщат в България РЛС, които от началото са обслужвани само от немски личен състав, а след завършване обучението на кадровите военнослужещи от българската бойска в Германия се предоставя обслужване и то тях.
РЛС от типа на "Фрая-Ф" и "фрая-ЛЦ" се развръщат на позиции в следните райони: Чибовци - Софийско, Деветаки - Ловчанско, Хисар, Сливен, Разград, Кичево - Варненско, Каблешково - Поморийско. Освен тези развърнати на позиции, по жп линия Плевен-Варна с център Горна Оряховица. Личния състав на РЛ позиции не е голям. Така например на позицията в Кичево има общо 23- ма души: 2-ма подофицери, 3-ма кандидат- подофицери и 17 ефрейтори и войници; на Деветаки има общо 21 души, от които 1 офицер, 1 подофицер, 2-ма кандидат-подофицери и 17 ефрейтори и редници.
Някои от РЛС остават на позиция до есента на 1951г. когато са снети от бойна работа и са бракувани. Използването им е много трудно, а резултатите от бойната работа много слаби.


Изображение
В началото на 1944г. въздушнопредупредителните орляци от три стават пет. Седалища на орляците са: 1-ви Скопие, 2-ри -Стара Загора, 3-ти - Търново, 4-ти - Враца и 5-ти - София.
По номерата на орляците страната е разделена на въздушнопредупредителни области. Оповестоването на въздушната опасност става по Радио София - примерно: "Внимание, внимание! Първа и пета, за вас "Огоста" и "Янтра"!".
Състава на втори предупредителен орляк - Стара Загора е:
1. Една радиорота с централа в Стара Загора.
Два взвода с по 6 предупредителни радиопостове.
Една подслушвателна станция в Стара Загора и радиоцентрала в Пловдив.
2. Първа жична рота с 3 взвода и една генераторна станция:
1-ви взвод има 20 въздушно-прдупредителни поста;
2-ри взвод има 17 въздушно-прдупредителни поста;
3-ти взвад има 17 въздушно-прдупредителни поста;
3. Втора жична рота с 3 взвода и една генераторна станция:
1-ви взвод има 19 въздушно-прдупредителни поста;
2-ри взвод има 14 въздушно-прдупредителни поста;
3-ти взвад има 11 въздушно-прдупредителни поста;
Общо във втори предупредителен орляк има 110 въздушнопредупредителни поста.
Това дава основание да се направи извод, че в страната през 1944г. има развърната голяма мрежа от въздушнопредупредителни постове, групирани към световни въздушнопредупредителни подцентрали и централи.
За времето 1940-1944г. ВПС в България преминава през много щатно оганизационни промени, провеждани с цел да бъде организирано въздушното наблюдение и оповестяване на авиацията, противовъздушната артилерия, обектите и населението. Същата с много големи затруднения е изпълнявала своите задачи. Създаването на военнопредупредителните орляци внася извесна централизация, но въпреки това същите действат повече като регионални органи,като втздействието им се осъществаява единствено от въздушнопредупредителната централа в София.
Личният състав е бил променлив. Попълването ставало предимно от запаса, което се отразява на бойната работа. Затова пък мрежата от предупредителни постове е голяма. Няма данни за дейността на радиолокационните постове (рлп). В един документ на командира на ПВО се посочва, че липсата на сведения от германската предупредителна служба за влитането на противникови самолети, особено към Адриетическото крайбрежие, почти във всички случаи последните ще ес явяват с пълна изненада за 1-ва въздушнопрдупредителна област.
Като част от българската войска ВПС през 1944г. изпълнява задачите, които се поставят от командването. За разлика от други родове бойски ВПС не изпълнява полицейски функции. Нейната основна задача по време на Втората световна война е да предупреждава населението от селата и градовете на България за влитащите англо-американски самолети, които съвсем безогледно исипват смъртоносният си това върху българската земя.
Военноисторическата и политическа обстановка в страната след 1944г. налага ВПС да се привежда към нова по-стройна организационна основа за изпълнение на назначението си по непрекъсната наблюдение на въздушното пространство и оповестяване на обектите и средствата за ПВО. Ето защо още в началото на 1945г. ВПС в България преминава към нов етап на своето развитие.

Изображение
Последна промяна 1 на piston, променена общо 14 пъти
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:19

От 25.01. 1950г. в страната се развръщат първите въздушнонаблюдателни постове ВНОС (НП-ВНОС) и въздушнопредупредителни централо след 1944г., както следва:
А/ Въздушнопредупредителни централи:
1. Под. 8110 в състав от 5 души в София
2. Под. 8130 в състав от 7 души в Пловдив
3 Под. 8125 в състав от 7 души в Стара Загора
4. Под. 8135 в състав от 6 души в Бургас
5. Под. 8105 в състав от 7 души в Плевен
6. Под. 8110 в състав от 6 души в Русе
7. Под. 8110 в състав от 6 души в Горна Джумая (Благоевград)

Б/ Въздушнонаблюдателни постове ВНОС (НП–ВНОС):
1. Под. 8150 в състав от 4 души във Варна
2. Под. 8680 в състав от 4 души в Балчик
3. Под. 8645 в състав от 4 души в Бяла
4. Под. –––– в състав от 4 души в Неврокоп (Гоце Делчев)
5. imageimageПод. –––– в състав от 4 души в Момчилград
6. Под. –––– в състав от 4 души в Елхово
7. Под. –––– в състав от 4 души в Малко Търново
8. Под. 8485 в състав от 4 души в Свиленград
9. Под. 8695 в състав от 4 души във Варна
10. Под. 8515 в състав от 4 души в Голям Дервент
11. Под. 8530 в състав от 4 души в Царево (Мичурин)
12. Под. 8595 в състав от 4 души в Созопол
13. Под. 8625 в състав от 4 души в Поморие
14. Под. 8410 в състав от 4 души в Петрич
15. Под. 8415 в състав от 4 души в Доспат
16. Под. 8425 в състав от 4 души в Смолян
17. Под. 8440 в състав от 4 души в Златоград
18. Под. 8445 в състав от 4 души в Круковград
19. Под. 8455 в състав от 4 души в Ивайловград
20. Под. 8305 в състав от 4 души в Белограчик
21. Под. 8310 в състав от 4 души в Берковица
22. Под. 8230 в състав от 4 души в Драгоман
23. Под. 8330 в състав от 4 души в Трън
24. Под. 8345 в състав от 4 души в Трекляно
25. Под. 8365 в състав от 4 души в Гюшево
26. Под. 8370 в състав от 4 души в Симитлии Радиопостове:
27. Под. 8030 в състав от 7 души в Свети Врач (Сандански)
28. Под. 8205 в състав от 7 души в Плевен
29. Под. 8280 в състав от 5 души в Църварица
30. Под. 8290 в състав от 7 души във Видин
31. Под. 8680 в състав от 8 души в Балчик
32. Под. 8285 в състав от 6 души във Факия
33. Под. 8210 в състав от 8 души в Русе Тежкорадиолокаторна рота:

34. Под. 8070 - Хисар
35. под. 8085 - Сливен
36. Под. 8100 - Чибаловци
37. Под. 8045-А -Деветаки

Изображение
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:41

Началото на съвременните Радиотехнически войски (РТВ) е поставено през 1952г. на основание министерска заповед 00108/18.03.1952г.,на базата на отделните батальониза въздушно наблюдение, оповестяване и свръзка се сформират три полка ВНОС. Организационно полковете влизат в състава на войските на ПВО на територията на страната. Първи полк е с командир майор Андрей Андреев Лазаров и щаб в София, втори с командир капитан Манол Цветков Рангелов и щаб в Стара Загора и трети с командир капитан Слав Кънев Чобанов и щаб в Търговище.Впоследствие щабът на втори полксе предислоцира в село Граф Игнатиево, а щабът на трети полк в Ямбол. На въоражение се приемат първите образци радиолокационна техника съветско производство от типа П-3А, П-8 и П20

През 1963г. отново е сформиран 2-ри ртп с командир подп. Йордан Тодоров Гидиков и щаб в Граф Игнатиево (
Честите реорганизации във войските на ПВО са показател за непрекъснатото повишаващите се изисквания към тях. Към РТВ се предявяват нови изисквания относно количеството, качеството и дълбочината на информацията за наблюдаваните въздушни обекти.
През 1964г. на въоражение постъпват следващото поколение съветски РЛС П-35, П 12МА, ПРВ-11, Прв-( и РЛС за далечно откриване П14.

През годините на утвърждаване и с цел най-ефикасното им използване РТВ са обект на непрекъснати реформи. Търси се оптимална организационна структура и местоположение на радиолокационните позиции. Сроковете за въвеждане в бойна работа на приетите на въоражение РЛС са много кратки. Недостатъчна е подготовката на разчетите, липсва опит, а условията за битово устройване и бойна работа са далеч под изискванията. Учейки се непрекъснато от съветските специалисти, воѝните от РТВ упорито усвояват сложната електронна апаратура. Дните и нощите се смесват с непрекъснати бойни дежурства, учебните занаятия със строителство и оборудване на радиолокационните позиции, късните нощни часове с усвояване на постоянно усъвършенствуващата се РЛТ. При това страната е подложена на многобройни нарушения на въздушното пространство.
През 1952г. се развръщат 16 РТП в районите на Кичеви ( Варненско), село Ветрен (Бургаско), с. Индже войвода (Бургаско), гр. Любимец, с. Чамково (Смолянско), с. Игралище, с. Злогош (Кюстендилско), с. Студено буче (Михаеловградско), с. Радишево, В. Търново, Разград, Толбухин, с. Граф Игнатиево (Пловдивско), Гоце Делчев, с. Божурище (Софийско) и Ямбол. Поставена е първата бойна задача за непрекъснато РЛН на въздушното пространство и осигуряване с информация за въздушната обстановка на силите и средствата за ПВО. Прилагат се нови технически способи и методи за водене на въздушно наблюдение и оповестяване. Основен способ са сбор и обработка на информацията за въздушната обстановка е планшетният.
През 1957г. системата от постове за визуално наблюдение се разформира, а през 1958г. трите полка ВНОС се реорганизират в три радиотехнически полка (РТП) с щабове съответно в София, Граф Игнатиево и Ямбол

Вначалото на 1961г. войските за ПВО се реорганизират – създават се два корпуса за ПВО. През 1961г. 2-ри ртп се разформира и една част от подразделенията му преминават в състава на 1-ви ОРТБ с командир подп. Рангел Петров Илийков и задача да осигурява в РЛ отношение учебно - бойната дейност на авиационните части на 10-и САК. подразделенията на батальона са развърнати на летища от състава на авиационния корпусв района на с. Чешнигирово, с. Крумово, с. Узонджово, с. Безмер и Толбухин, а щабът е в Пловдив

Непрекъснато повишаване на скоростите на противниковата авиация поражда необходимостта за намаляване на времето за вземане на решение относно огневото въздействие на РЛИ да бъдат автоматизирани.
Първите автоматизирани системи за управление (АСУ) в БА постъпват на въоражение в РТВ през 1966г. Това са обектите 2Б и 8Д от автоматизираната система за управление "Въздух 1П" и ВП -11.
През 1968г. се променя структората на ПВО и ВВС, като се създават две дивизии за ПВО. В тази връзка 1-ви и 2-ри ртп се разформират и на тяхно място се сформира 1-ва радиотехническа бригада (ртбр), която влиза в състава на 1-ва дПВО. Щабът на ртбр е в София, а неин първи командир е полковник Дечо Георгиев Дечев. През 1974г. щабът на бригадата е дислоциран в с. Божурище с командир полковник дамян Илиев Попов. 3-ти ртп запазва своята структура и влиза в състава на 2-ра дПВО. Щабът на полка остава дислоциран в Ямбол с командир полковник Никола Иванов Колев.
В периода 1975 –1980г. във войските постъпват на въоражение съвременни шумозащитени РЛС – П18, П – 37 и ПРВ – 13 и обекти от АСУ "АЛМАЗ -2 и "АЛМАЗ -3".
Усъвършенствуването на летателните апарати поставя нови изисквания пред РТВ относно своевременното откриване и съпровождане на цели с малка ефективна отразяваща повърхност, летящи на малки и пределно малки височини. Тива наложи в началото на 80-те години във войските да постъпят специализираните за целта трикординатни РЛС СТ-68 У. През този период започва и подмяната на по-стари образци РЛТ. Развърнати са първите РЛС – О-14, ПРВ -16 и ПРВ -17 и обектите на АСУ "Въздух 1М" – ВП-01, ВП-02, ВП-04, ВП-15 и "ПОРИ".
АСУ, с която разяполагат войските, не е цялосно развърната, а отделни обекти от нея са силно ограничени по възможности за съпровождане на въздушните цели. Това налага да продължи използването на не автоматизирания (планшетен) способ за збор, обработка и предаване на РЛИ.
През 1996г. 10-и ОРТБ е разформирован, като радиолокационните му възли преминават в състава на новосформираните авиационни бази (

Кризата в икономиката на страната в края на ХХ век и нарушената система за техническо снабдяване на Вългарската армия след разпускане на Вършавския договор налагат нови отговорности пред РТВ. Поставята се въпросите какви да въдат оперативните, времевите, техническите и икономически параметри на реформата в РТВ. Неавтоматизираният способ за сбор, обработка и предаване на РЛИ, необходима за управление на силите и средствата за ПВО, не удоволетворява страрегическите, тактическите итехническите потребности за гарантиране на надежден въздушен сувернитет на Република България. За да реализират своите количествени и качествени показатели, новото поколение АСУ изисква осигуряване с цифрова РЛС.
След задълбочена оценка на военнополитическата обстановка на Бълканите и в съответствие с Военната доктрина и Концепцията за национална сигурност на Република България командването на РТВ реализира няколко основни приоритетни направления за бъдещето развитие на войските.
1. Преминаване от единна към една РЛ система за наблюдение на въздушното пространство, включена в състава на ВВС. Това означава да се обединят в една паралелно съществуващите дотогава РЛ системи на ВВС, ВМС и СВ.
така част от съществуващите радиотехнически подразделения на Българската армия са реорганизирани, което доведе до увеличаване на подразделенията в РТВ и ВВС с един автоматизиран обединен радиолокационен възел (аорлв), два обединени РЛ бъзела (оерв) и седем РЛ възела (РЛВ).
С реализирането на актоализирания "План – 2004" относно организационното изграждане на въоражените сили на Република България, приет с постановление на Министеркия съвет, РТВ отново се реорганизират и преминават в състава на радиотехническата бригада.
2. Осигуряване в реално време с непрекъсната цифрова РЛИ на оперативния център за въздушен сувернитет (ОЦВС - АSOC) като ново САУ.
През 1997г. България приема инициативата на САЩ за модернизация на организацията и управлението на въздушното пространство в Централна и Източна Европа. По-нататъшното участие на Република България в регионалната инициатива за модернизация на управлението на въздушното пространство наложи необходимостта от развръщане в страната на ОЦВС. Същият е приет на въоражение в Българската армия след успешна шестмесечна опитна експлоатация.
3. Модернизиране и цифровизиране на част от наличните РЛС с цел довеждането им до ниво на цифрови радари.
Осигуряване с цифрова РЛИ в реален мащаб от време на ОЦВС беше истинско предизвикателство за ускорено развитие на РТВ. Започна динамичен процес на модернизация на съществуващата РЛТ (1РЛ139 и 1РЛ131) с цел довеждането им до ниво на трикоординатните цифрови радари РЛС 1РЛ139 МВ и двукоординстните цифрови РЛС 1РЛ131МВ, работеящи в непрекъснат режим и притежаващи най-съвременни възможности за обработка на РЛ сигнали. В резултат на извършената модернизация в периода 2001 - 2004г. е изграден необходимия потенциал от цифрови РЛС, осигуряващ функционоранрто на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на минималните военни изисквания за интегриране на системата ПВО на република България с интегрираната система за ПВО на НАТО (NATINADS).
От първия ден на членството на Република България в НАТО - 29.03.2004г., РТВ успешно изпълняват задачата по осигуряване на ОЦВС с непрекъсната цифрова РЛИ, в реално време.
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:46

Радиотехнически части и подразделения на ПВО на войските

Създаване и структура на радиотехническите части и подразделения в Сухопътни войски

През юни 1949г. командването на БНА решава да сформира две системи ПВО за вътрешността на страната – ПВО (с) и ПВО за войските – ПВО (в). ПВО (в) е род войска в СВ. Предназначена е да прикрива СВ от удари на въздушния противник по време на мобилизация, при изнасяне и развръщане към държавната граница и на входа на военните действия, при въздушни десанти, водене на разузнаване и оповестяване на войските за въздушния противник. Бойните действия на ПВО (в) са съставна част от тези на СБ.
В своя състав включват зенитно-ракетни, зенитно-алтирелийски и радиотехнически части.
РТВ на СВ са предназначени да водт РЛР и осигуряват РЛИ СВ на БА в хода на отбранителна и настъпателна операция на своя и чужда територия. В хода на отбранителната операция РТВ (св) имат за задача, развръщайки първа, втора и трета линия рлп, да уплътнят или въстановят РЛП на РТВ (с). В ход на настъпателна операция на БА на чужда територия неизменно да следят настъпващите СВ, осигурявайки ги с РЛИ на рубежите на възможен удар или контраудар в състава на резерва на една от българските армии или със силите на 10-а съветска армия (дислоцирана между 5-ия и 10-ия ден в район на средоточаване – Силистра, Добрич, Омуртак, Варна)
РТВ (св) са предназначеи в хода на отбранителната и настъпателната операция на БА да развърнат система от действащи, скрити и рлп в резерв (на колела), които да уплътнят или възтановят РЛП на територията на страната с долна граница на полето – 500м.
За тези, които не познават РТВ (св): развърнати рлп и работещи; скрити – ртп развърнати на позиция без излъчване; резервни рлп на колела, в райони за средоточаване с готовност да се развърнат в предварително разузнат район с време на развръщане, включващо времето за извършване на марш и времето за развръщане.
Действащата нормативна база са НАСТАВЛЕНИЯТА за ртп (радиотехнически батальон) и за рлр (рлп), които са в буквален превод от руски език. Тези свои задачи РТВ (св) изпълняват, развръщайки със силите на 1-ви, 2-ри и 3-ти артб ( за тях ще стане въпрос по-късно), 1-ва и 2-ра линия рлп, отстоящи съответно на 5-10км от държавната граница и на 30-40км от същата. А със силите на 1-ви, 2-ри и 3-ти артб и 3-ти гртп, 2-ра и 3та линия рлп, отстоящи съответно на 30-40 и 60-90км от държавната граница.
Задачите си ПВО (в) изпълнява в най-тясно взаимодействие с ИА и с войските на ПВО (с).
По решение на ръководството на МНО през октомври 1959г. на базата на отдел ПВО към ГЩ и отдел "Зенитна алтилетия" към командването на алтилерията в МНО е сформирано командване на ПВО (в), което е пряко подчинено на министъра, а в обединенията, съединенията и частите – на съответния командващ (командир). Командването се състои от ЩАБ и три отдела – оперативен, БП и местна ПВО (МПВО). За командващ войсковата ПВО е назначе завършилият същата година профил зенитна алтилерия на ВА "Г.С. Раковски" полковник Васил Козаров, а за НЩ – полковник Пеньо Койчев Пенев. По същото време се сформират отделите в армиите и корпуса и отделенията в съединенията.
Организационно РТВ (св) са подразделения на пряко подчинение на съответните обединения или по-точно казано в комплекта на тогава съществуващите 1-ва,2-ра и 3-та полева армия и 1-ви фронт на БА и съответно носят техните наименования, като 1-ви, 2-ри и 3-ти армейски радиотехнически батальон, дислоцирани за 1-ви артб в района на 4-ти километър – София, за 2-ри артб – гробищата в Пловдив, за 3-ти артб – 500 м южно от колодрума в Сливен и за 3-ти ОРТБ със седалище в Нова Загора, пряко подчинен на командването на СВ с дислокация в София – кръстовището на булевард "Сливница" и улица "Раковска". За нуждите на ПВО (в) през април 1962г. 3-ти ОРТБ – Хасково организационно се подчинява на СВ, а оперативно остава към РТВ от ПВО (с).
По съществуващите военновременни щатове 3-ти ОРТБ развръща на базата на ротата си за управление – батальон за управление, на базата на двете рлр с дислокация в Нова Загора допълнително още две рлр, съставляващи 1-ви ртб на 24-ти фронтови ртп. На базата на изнесения рлп в района на Полски градец още три рлр, което означава развръщане на 2-ри ртб на 24-ти фртб. Така РТВ (св) развръща общо двадесет рлр, които на позиция представляват рлп.
До тогава съществуващите мировременни щатове 1-ви, 2-ри и 3-ти артб имат в състав както следва за:
– 1-ви артб - взвод за управление, рлр и изнесена рлп - развърната като рлп в района на с. Локвата;
– 2-ри артб - взвод за управление, две рлр, без развърнат рлп в резултат на неразвръщане в Пловдив и за носене на БД по смени една рлс на рлп – Чепеларе;
– 3-ти артб взвод за управление, рлр и изнесена рлп развърната като рлп в района на с. Горска поляна (община Елхово);
– 3-ти ОРТБ – в състав рота за управление, две рлр и изнесена рлп – развърната като рлп, 3-ти ОРТВ има за мирно време развърнат щат на рлп с длъжност на командира на радиотехническия батальон – полк.
В мирно време изнесените рлп носят БД в системата на РТВ (с), като рлп на 3-ти ОРТБ и този на 3-ти артб са оперативно подчинени на рлв – Маломир.
По съществуващите военовременни щатове 1-ви, 2-ри и 3-ти артб развръщат допълнително по още две рлп, като следва на базата на съществуващите батальонипо една рлп допълнително още една рлр (военни запаси, военновременни формирования, резерв). На бзата на действащите рлп допълнително се развръща по една рлп. В този военновременен състав 1-ви, 2-ри и 3-ти артб са в състояние да развърнат общо дванадесет рлп. стр.148 За командващ на ПВО на 2-ра армия е назначен полковник Паун Пухтев, на 3-та армия – полковник Стоянов Андонов и на 2-ри ОСК – полковник Петко Колев.
Сформирани са и съответните органи за управление. Към армиите са създадени и радиотехническите поделения за въздушно разузнаване.
Развитието на радитехническите части и подразделения на ПВО (в) започва след създаване на системата за ПВО (в) и се извършва в три взаимносвързани направления.
Първото е организационно-щатно развитие. При сформирането на ПВО (в) в армите се създават поделения КП-ПВО с рота за управление, включващ в състава си две РЛС П-10 и към командването на ПВО (в) също КП-ПВО с рота за управление.
През април 1963г. щатно се създава ОРТБ на ПВО (в) в състав: командване, щаб, рота за управление, свързочна рота, две рлр, едно рлп и тил. Рлр са в състав: командир, взвод за управление, две РЛС, тилово отделение. Впоследствие с постъпване на нови РЛС ротите щатно се изменят.
Mобилизационнобатальонът развръща 6-а рлр (6-ти рлп). В разчетите на РЛС са предвидени допълнително по един старши оператор, който при мобилизация подготвя станцията за БР и е в състояние да носи БД.
В армиите на базата на ротите за управление към отдела (щаба) на ПВО се създавата армейски радиотехнически батальони.
В щатно отношение са еднотипни: командване, щаб, рота за управление, две рлр-линейни и тил. Мобилизационно батальонът развръща три рлр (три рлп).
3-ти ОРТБ е дислоциран в Нова Загора с рлп в района на Полски градец.
Второто направление е свързано с въоръжението. Първоначално всички роти са въоръжени с рлс П-10, впоследствие с П-12, П-15 и ПРВ-9А – само в рлп, в края на 80-те години П-18, П-19 и единРЛК-П-40 с ПРВ16Б в Полски градец.
Батальоните и ротите са въоръжени със съвремени свързочни средства: радиоприемници от различен клас и радиостанции Р-104, Р-118, Р-140 и Р820, Р830. В това отношение голяма заслуга има помощникът на щаба по свръзките полковник Петър Маринив Атанасов.
За непосредствено прикритие от въздуха в щатовете за военно време са предвиждани по 2-бр. ЗКУ-2 (ЗУ-23-2) на рлр, а впоследствие преносимите ЗРК "Стрела - 2М". С всяка година радиотехническите части на войските все повече се усъвършенствуват и се утвърждават като основни части на ПВО на войските. стр.149. От 01.04.1055г. взводът за управление на полковете става батарея за управление, в чийто състав е включен радиотехнически взвод с РЛС П-10. Това води до значително повишаване ефективността на управление на огъня на полка, който вече разполага със собствена СРЦ (станция за разузнаване и целеуказване).
СРЦ П-10 постъпва в полковете на армииите и корпусите през 1958г. От есента на 1964г. в състава на батареята за управление на дивизионите зенитно-ракетни полкове (зрп) е включен радиотехнически взвод с РЛС П-15, а в армейските поклове и техните дивизиони РЛС П-12.
При постъпване на въоръжение през 1974г. на ЗРК "Куб" РЛ средства се увеличават с намиращите се в техните батарей за управление РЛС П-15 и П-12. През 1981г. РЛС П-12 е заменена с П18, а през 1989г. РЛС П-15 с П-19. От 1982г. в батарейте за управление на ЗРП функционират РЛК П-40 с ПРВ-16Б.
Батарейте за управление се сформират през 1980г. фронтово средство ЗРК "КРУГ" и през 1984г. ЗРК "Оса" са еднотипни и въоръжени с П-18, П-19 и триизмерен радиолокационен комплекс (РЛК) П-40 и ПРВ-16Б. Общо ПВО на войските през 1988г. има 68 бр. РЛС.
Третото направление е развито на схващанията за бойното използване на радиотехническите части и подразделения.

Бойно използване на частите и подразделенията за РЛР на ПВО (в)

В провеждните учения с реални и фиктивни цели и тренировките се отработват заложените в наставлението за РТВ и уставите принципи за бойното използване на радиотехническите части и подразделения на ПВО (в).
Бойната задача на радиотехническите части се поставя като правило централизирано от командващия ПВО (в), а в отделни случаи от командващия ПВО на армията. Това се налага от създаването на единна система, а за нашите български условия – от изграждането в един район на съвмесна радиотехническа система на страната и войските.
За нашите пригранични условия при действие и на двете системи – на страната и войските, последната се създава като "скрита" система. Изключение са постоянно дежурещите рлп от войските в системата на РТВ на системата.
При изграждането на самостоятелна система за разузнаване и създаването на непрекъснато РЛП за нисколетящи цело за база се вземат възможностите на РЛС П-15 (П-19), така ,че РЛП да покрива мъртвите зони на съседните РЛП на височина 500. Постовете се развръщаха в три линии. Първата линия на растояние 10-15км.от фронтовата линия и дистанция между постовете 30-55 км. Втпра линия на 60-90км. от първа линия, а трета линия – на 90-120 км. от втората.

Изображение

Първа линия постове се развръща от армейските радиотехнически батальони. Втора линияот същите и фронтовия полк (мобилизационно 3-ти ОРТБ става полк). трета линия от фронтовия полк.
Общо ПВО(в) реално разполагат с 17 рлп и 35 бр. РЛС само в радиотехническите части.
image
Командирът на радиотехническиябатальон взема решение, в което определя бойния ред, основните позиции и по 1-2 запасни позиции за всеки рлп. КП и щабът на батальона (полка) винаги се разполагат съвмесно с КП-ПВО на армиите (фронта), като на разгъваема високо проходима кола развръщат Разузнавателно-информационен център (РИЦ) на КП-ПВО.
КП-ПВО след 60-години се разполагат на автомобили с повишена проходимост. През 1964г. са създадени 8бр. разгъваеми коли за КП-ПВО (ЦБУ,ЦН иРИЦ). За повишаване мобилността на РЛП през 1967г. се изработват 17бр. пунктове за управление (ПУ) на рлп.
За непрекъснато РЛР и незабавно откриване на въздушните цели се въвеждат три степени на БГ – номер 1, номер 2 и номер 3 (през 80-те години стават две номер 1 и номер 2.

Изображение

Нормативите за заемане (напускане) на позиция от рлп (рлп) са равни на нормативите за развръщане и събиране на РЛС с най-голямо време.


Планирането, организирането и провежаднето на БП на радиотехническите части и подразделения се осъществява въз основа на ежегодните заповеди на министъра на Народната отбрана, уставите и наставленията, програмите и всички останали регламентиращи документи.
Учебната година както за всички родове войски е съобразена с двата периода (зимен и летен), през чието време няма особени различия относно етапите на разделното обучение, подготовката на родовете специалисти, бойното зглобяване на разчетите на РЛС, радиостанции, подразделения, части. Времето от средата на септември да средата на октомври е подготвителен период.
Със сформирането на радиотехническите батальони условията за работа са трудни, липсват подходяща учебно-материална база, гаражи. Офицерския и сержански състав се набират от зенитните полкове, на които липсва необходимата специална подготовка като радиолокатористи.

Първоначалната подготовка на операторите за РЛС се извършва до 1979г. в специална школа, организирана съвмесно с РТВ на страната в Габровница, а след това във 2-ри артб – Пловдив, после в 3-ти ОРТБ – Нова Загора и накрая във ВНВАУ Шумен.
Подготовката на войските се води в два основни варианта. Единият – изграждане на система за разузнаване и оповестяване съвмесно с ПВО (с), когато силите на ПВО–СВ се използват за управление на РЛП и основно за създаване на скрито поле. Вторият вариянт е изграждането на самостоятелно РЛП, обикновено в хода на операцията (боя).
В съответствие с възприетия вариянт се организират и провеждат съвмесни и самостоятелни тренировки като с разчетни, така и с реални цели.
За осъществяване взаимодействието с РТВ(С) от РТВ на СВ се изпращат оперативни групи на съответните КП. Работи се с едеинна номерация на целите с оглед ефективното управление на активните средства за ПВО. Оповестяването се извършва по мрежите на ПВО(с) и ПВО (в).
Самостоятелните тренировки се провеждат за организиране и водене на разузнаването и оповестяването при пробив или разделяне на системите за ПВО. Тренира се с разчетни и реални цели. Широко се използуват имитаторите на въздушна обстановка "Микро-36", при които обстановката започва от екраните на РЛС, обработва се и се излъчва от съответните РИЦ-ове. Това е много ефикасен и икономичен метод за подготовка. Липсата на автоматизирани системи за снемане, обработка, предаване и приемане се орразява на времето и не винаги удоволетворява активните средства. Основен способ е планшетният.

Много добре се отразяват на подготовката временните полеви лагери на радиотехническите батальони за 15-30 дни, а също така провеждането на тактически учения на ротите и батальоните съвместно с общовойскови учения.
Друга форма на подготовка на офицерите са инструкторско-методичните и показни занаятия, които се провеждат в батальоните
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:50

. Използване на радиотехническите средства във ВМС от 1953г. до наши дни

През 1953г. във флота постъпват 10 офицери, виоусници на морското училище, преминали обучение във Висшия радиотехнически офицерски курс (ВРОК) в Ленинград. Те оглавяват и попълват основно новосъздадените радиотехнически служби (РТС) и работилници РТС във флота както следва: лейтенант Цветан Аврамов Христов и лейтенант Мико Иванов Христов – помощници в отделение РТС в щаба на ВМС; лейтенант Стоян Тенев Георгиев и лейтенант Пейчо Николов Златков – началници на РТС съответно във Варна и вмб – Бургас; лейтенант Иван Делов Михов и лейтенант Васил Костадинов Бутниев – началници на РТС imageсъответно на ескадрения миноносец и на подводните лодки; лейтенант Нено Бочев Ненов и лейтенант Илия Йонев Димитров – на длъжност в ПВО; лейтенант Костадин Димитров Ивановimage (Бандов) – началник на РТС работилница към щаба; лейтенант Трифон Димитров Пенков – преподавател в катедра "Свръзки" в морското училище до обособяване на отделна катедра по РТС. Първата брегова РЛС за надводно наблюдение , използвана във ВМС, е сглобена от офицерите от отделение РТС в щаба на флота от донесените с кораб от Севастопол бракувани бликове, антенни устройства, радиолампи , части. тя е представлявала "хибрид" между съветските корабни РЛС "Редан" и "Вимпел" с конструирано тук екранно устройство по идеите на РЛС "Гюйс". Монтирана е в една от стаите на ресторанчето на нос Галата, а антената – на покрива му. Тази РЛС открива средна морска цел (ескадрен миноносец) на растояние 25морски мили.
С откриване на преимуществата на РЛС, командването на ВМС взема решение за изграждане на брегова радиолокационна система за наблюдение. През октомври 1956г. започва монтиране на заводските РЛС "Лот-М" и опознавателните апаратури "Никел -К" на постовете НиС както следва: imageШабла, Калиакра, Галата, Емона, Маслен нос и Колокита.
През същата година започва получаването от Съветския съюз и монтирането по бреговете батареи на РЛС за управление на артирелийския огън "Залп-Б". Във флота са приети общо шест станции. Едновременно с монтирането на станциите се изграждат и инфраструктура на позициитена стационарните брегови батареи по българското крайбрежие.
През пролетта на 1954г. се създава поделение южно от Бургас от специалист и обслужващ персонал от бившия Съветски съюз. Използува се РЛС тип П-20 за откриване,опознаване и съпровождане на въздушните и морски цели. Командир наimage е капитан лейтенант Голишев, ЗКТЧ – старши лейтенант Пислов, Техник РТС – старши лейтенант Иванов, механик – старши лейтенант Минеранали, командир на свръзките старши лейтенант Фьодоров. Условията за живот и дейност са полеви и много тежки. Личният състав живее в района на поделението заедно с семействата си. През 1957г. поделението влиза в състава на Българския военен флот, като изпълнява функцията на радиотехнически пост в системата на бреговото наблюдение и се подчинява на разузнавателния отдел в щаба на флота. През 1959г. тържествено е сдадена техниката, въоръжението и другото имущество от Съветския на Българския военноморски флот. Първи командири от българска страна е капитан Георги Стойчев Илиев, ЗКПЧ – капитан Мадаров, ЗКТЧ – старши лейтенант Димитров, техници РЛС – лейтенантimage Големанов, леитенант Шопов и старши лейтенант Богданов, командир на група свръзки – леитенант Гарджев, командир на електромоторна група – лейтенант Георги Георгиев. Започва изграждането на инфраструктурата на вр. Папия.
На 15 май 1958г. започва функцонирането на оборудвания в оперативна централа "боен информационен пост" – БИП. Оттогава БИП е неразделна част от командните пунктове във флота и място за събиране, обработване и изобразяване на необходимата на командването информация.image
През есента на 1959г. се извършва реорганизация, при която 27-и и 26-и участък за НиС са преименувани в 55-и и 66-и радиотехнически участък НиС и се преподчиняват на щаба на флота. По-късно 55-и РТУ НиС се преподчинява на 11-а бригада за охрана на водния район Варна, а 66-и РТУ НиС – на 12-а бригада за охрана на воения район Бургас.
На 04. 09. 1961г. е въведена в експлоатация във ВМС първата подвижна РЛС "МИС". Впоследствие във флота са приети и се експлоатират общо 10 РЛС от този тип. РЛС "МИС" е мобилна, руско производство, от сантиметров диапазон. В момента този тип РЛС е снет от въоръжение.
През 1964г. се сфурмира участък НиС – р. Дунав със седалище Русе и постове – Русе, Свищов, Видин. Същите са оборудвани само със средства за визуално наблюдаване.
РЛС се преподчинява на 12-а бровр – Бургас през 1970г.
През лятото на 1977г. започва монтиране на РЛС "Дон" на рлп от РТУ НиС. РЛС "Дон" е корабна станция, руско производство, от сантиметров диапазон.image
От 01.10.1980г. се преименуват:
– 44-ти УНиС р Дунав – в 44-ти батальон НиС р. Дунав;
– 55-ти РТУ НиС – в 55-и отделен радиотехнически батальон НиС;
– 66-и РТУ НиС – в 66-и отделен радиотехнически батальон НиС.image
През 1986г. в състава на флота е приета първата подвижна РЛС за ПМН (противоминно наблюдение) "Медуза". По-късно във флота са приети на въоръжение още шест комплекта станции. РЛС "Медуза" от сантиметров диапазон е мобилна, за противоминно наблюдение, българско производство.
На 26.12.1986г. приета монтираната в 66-и ортб НиС РЛС "Печора-2" от сантиметров диапазон.
Въвежда се на въоръжение във флота автономна автоматизирана радиоакустична система за подводно наблюдение МГС-407 през 1988г.
Годината е 1999-а, когато започва подмяната на РЛС "Лот" с РЛС "Печора-3". Общо на постовете са монтирани 6 броя станции от този тип РЛС. РЛС "Печора-3", българско производство. Две години по-късно в състава на флота е приета подвижната РЛС "Калиакра". Тя е оптичният образец и по-късно е извадена и заменена с РЛС от серийното производство "Калиакра", българско производство.

Месец октомври1992г. се разформира 44-ти батальон МиС р. Дунав. В района остават да действат само гранично-полицейски сили.
През 2000г. се реорганизират по нов щат, при което е закрит отдел "РТС и техническо наблюдение", като отделните длъжности са разпръснати в управленията оперативно,подготовка на силите и МТМО.
Съкращава се визуалният пост НиС – Царево, считано от 15.09.2001г.
Към 01.01.2005г. е създаден отдел "Морски сувернитет и наблюдение" в ГлЩ на ВМС, който наследява функциите на закрития през 2001г. отдел, като ги разширява в областта на упражняването на суверенните права на дуржавата в националните морски пространства и връзките с ВВС.
Към настоящия момент вългарските ВМС разполагат с корабна и брегова радиолокация и хидроакустична техника, в по-голямата си част аналогова, морално остаряла, но в добро състояние за изпълняване на поставените задачи
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 14 Окт 2018, 01:56

Накратко някои исторически данни, а сега, нека г-н Спириев се включи....

Изображение

Изображение

Изображение
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

kramer
Редовен потребител
Мнения: 1380
Регистриран на: 20 Юли 2016, 19:14
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от kramer » 15 Окт 2018, 15:52

piston написа:
14 Окт 2018, 01:56
Накратко някои исторически данни, а сега, нека г-н Спириев се включи....

Изображение

Изображение

Изображение
Интересно е цел 5683 на 22.05.1999 чи го дири у България и то посред бел ден? Съгласно парапатките.

Аватар
Bruchpilot
Редовен потребител
Мнения: 2116
Регистриран на: 14 Сеп 2016, 12:14
Местоположение: Габрово
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Bruchpilot » 15 Окт 2018, 16:15

kramer написа:
15 Окт 2018, 15:52
Интересно е цел 5683 на 22.05.1999 чи го дири у България и то посред бел ден? Съгласно парапатките.
Нали някъде в началото на май бяхме дали коридор за транзит и предоставили част от въздушното пространство за операции на НАТО.
Строши-пилот :mrgreen:

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 15 Окт 2018, 16:16

Bruchpilot написа:
15 Окт 2018, 16:15
kramer написа:
15 Окт 2018, 15:52
Интересно е цел 5683 на 22.05.1999 чи го дири у България и то посред бел ден? Съгласно парапатките.
Нали някъде в началото на май бяхме дали коридор за транзит и предоставили част от въздушното пространство за операции на НАТО.

Само един човек може да каже повече за това.... Дано се включи най-после!
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Христо Спириев
Редовен потребител
Мнения: 815
Регистриран на: 05 Фев 2017, 13:46
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Христо Спириев » 25 Окт 2018, 21:21

kramer написа:
15 Окт 2018, 15:52
piston написа:
14 Окт 2018, 01:56
Изображение
Интересно е цел 5683 на 22.05.1999 чи го дири у България и то посред бел ден? Съгласно парапатките.
Лети си. Какво да прави. :)
Имаше много такива цели. Като нищо тази може да съм я водил и аз, като дежурен техник или оперативен, понякога и като диктор(предаващ РЛИ с кодограми към горен КП поради липса на войници) - Обзор П-37, това бяхме ние, в ъгъла на Югозападна България.
Някои такива цели в наша територия по-късно дори не сме ги оповестявали, не сме давали информация за тях, че са в наша територия, защото следваха допълнителни разправии, готовности и натоварване. Просто стана рутина. Виждали сме ги само оператора на РЛС, техника(офицера) и оперативния дежурен в местното КП.
Последна промяна 7 на Христо Спириев, променена общо 25 пъти

Христо Спириев
Редовен потребител
Мнения: 815
Регистриран на: 05 Фев 2017, 13:46
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Христо Спириев » 25 Окт 2018, 21:37

Bruchpilot написа:
15 Окт 2018, 16:15
kramer написа:
15 Окт 2018, 15:52
Интересно е цел 5683 на 22.05.1999 чи го дири у България и то посред бел ден? Съгласно парапатките.
Нали някъде в началото на май бяхме дали коридор за транзит и предоставили част от въздушното пространство за операции на НАТО.
Имаше 40 км (или 25 - не помня точно) зона по цялата западната ни граница забранена за полети на граждански и всякакви други самолети за избягване на инциденти.
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "ДЖОЙНТ ГАРДИЪН"
https://www.ciela.net/svobodna-zona-dar ... /issue/686
5. Република България разрешава, в съответствие с разпоредбите на това Споразумение и неговите анекси и приложения по силата на член 16 на това Споразумение, свободно и безпрепятствено транзитно преминаване, включително достъп до територията на Република България и временен престой, необходим за транзита, включително във въздушното пространство и териториалните води на Република България, на целия личен състав на НАТО, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, необходими за Операцията. Това включва правото на използване на пунктове за осигуряване, когато това се изисква за целите на транзита и временния престой, необходим за транзита.

Христо Спириев
Редовен потребител
Мнения: 815
Регистриран на: 05 Фев 2017, 13:46
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Христо Спириев » 25 Окт 2018, 22:38

piston написа:
14 Окт 2018, 01:56
Накратко някои исторически данни, а сега, нека г-н Спириев се включи....

Изображение

Изображение

Изображение
piston, откъде ги изкопаваш тези калки?
Чак ме върна в спомените ми от онези месеци!
Втората сме я коментирали. За другите ще напиша по подробно, защото са обобщаващи за войната във въздуха, която аз безопасно наблюдавах на екрана на РЛС или на планшета в КП.
Но не сега, че се занимавам с друго.

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 26 Окт 2018, 13:22

Христо Спириев написа:
25 Окт 2018, 22:38

piston, откъде ги изкопаваш тези калки?
Чак ме върна в спомените ми от онези месеци!
Втората сме я коментирали. За другите ще напиша по подробно, защото са обобщаващи за войната във въздуха, която аз безопасно наблюдавах на екрана на РЛС или на планшета в КП.
Но не сега, че се занимавам с друго.
Оттук....

Изображение

Идеята ми е да съберем постовете/спомените ти относно "реалният живот" в РТВ в тази тема. Сухата статистика никому не е интересна, а спомените от ситуации и начина на работа (което не е секретно, разбира се....).

Апропо, знаеш ли на Враждебна на авиошоуто на Радев, че имаше П-18, която май беше от Игралище (или поне разчета)... ;)
Виж горе и картата, според теб към коя година е (много пусто на изток и север)...
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Христо Спириев
Редовен потребител
Мнения: 815
Регистриран на: 05 Фев 2017, 13:46
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Христо Спириев » 27 Окт 2018, 13:03

piston написа:
14 Окт 2018, 01:56
г-н Спириев
Предпочитам на ти, по комфортно ми е.
piston написа:
26 Окт 2018, 13:22
Апропо, знаеш ли на Враждебна на авиошоуто на Радев, че имаше П-18, която май беше от Игралище (или поне разчета)... ;)
Виж горе и картата, според теб към коя година е (много пусто на изток и север)...
Към този момент (2014г.) няма как да е или да са от Игралище, защото под. 34 710-Игралище е разформировано и закрито през 2012г. Може преди това станцията или някой от разчета да са служили там.

По картата в първия пост от темата - не e пусто, никак даже. Там е радиотехническия полк (ртп) в Ямбол. Просто картата е само за първа радиотехническа бригада (1 ртбр).

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 27 Окт 2018, 15:20

Христо Спириев написа:
27 Окт 2018, 13:03

Към този момент (2014г.) няма как да е или да са от Игралище, защото под. 34 710-Игралище е разформировано и закрито през 2012г. Може преди това станцията или някой от разчета да са служили там.
Да, по-скоро е това.... Разкажи сега за някои интересен епизод покрай 1999 или друго...
Доколкото знам, сравнително близо от Игралище е имало сръбски РТВ пост, който е ударен с крилати ракети....
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6080
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Amazon » 27 Окт 2018, 15:50

Какъв тип е антената на снимката? И с какви горе-долу характеристики е радара?

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 27 Окт 2018, 17:26

Amazon написа:
27 Окт 2018, 15:50
Какъв тип е антената на снимката? И с какви горе-долу характеристики е радара?
"Окото на Мордор"... :lol:
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
ValBo
Редовен потребител
Мнения: 1965
Регистриран на: 22 Юли 2016, 09:14
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от ValBo » 27 Окт 2018, 18:42

Amazon написа:
27 Окт 2018, 15:50
Какъв тип е антената на снимката? И с какви горе-долу характеристики е радара?
П-14 Оборона
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-14
Изображение
Finita la commedia

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6080
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Amazon » 27 Окт 2018, 20:13

ValBo написа:
27 Окт 2018, 18:42
Amazon написа:
27 Окт 2018, 15:50
Какъв тип е антената на снимката? И с какви горе-долу характеристики е радара?
П-14 Оборона
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-14
Благодаря!

Значи прякора му няма общо с това дето Пистън пише, ами е Tall King. Вероятно заради голямата височина на следене при извънреден режим. 65км. по височина и 400 по разстояние.

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 28 Окт 2018, 12:24

Amazon написа:
27 Окт 2018, 20:13

Благодаря!

Значи прякора му няма общо с това дето Пистън пише, ами е Tall King. Вероятно заради голямата височина на следене при извънреден режим. 65км. по височина и 400 по разстояние.
"Tall King" e кръстен от НАТО ... А "Окото на Саурон/Мордор" - съм го чувал от служещи на Дръмша/Понор...
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 6080
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от Amazon » 28 Окт 2018, 14:30

Прилича да. Чудя се как сравнително малкият разчет, го е сглобявал това нещо. И също как би се държала конституцията при много силен вятър.

Аватар
piston
Редовен потребител
Мнения: 3089
Регистриран на: 31 Юли 2016, 12:27
Контакт:
Status: Offline

Re: Радиотехническите войски (РТВ) на България

Мнение от piston » 28 Окт 2018, 14:50

piston написа:
27 Окт 2018, 15:20
Христо Спириев написа:
27 Окт 2018, 13:03

Към този момент (2014г.) няма как да е или да са от Игралище, защото под. 34 710-Игралище е разформировано и закрито през 2012г. Може преди това станцията или някой от разчета да са служили там.
Да, по-скоро е това.... Разкажи сега за някои интересен епизод покрай 1999 или друго...
Доколкото знам, сравнително близо от Игралище е имало сръбски РТВ пост, който е ударен с крилати ракети....

Моя грешка - става въпрос за Добри дол.... :oops:
Кандидатствам за модератор... Качества: Влизам по-често от другите модератори (без Амазон). Интереси: Почистване на пропаганда в злободневните теми...

Отговори

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани