Общи приказкиГлобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Място за разтуха

Модератор: Ksantip

Отговори
plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 346
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 05 Окт 2018, 09:57

Глобалните проблеми могат да се класифицират според сферата на проявление, според естеството или времето.
- Демографски проблем
- Суровинно-енергиен проблем
- Екологичен проблем
- Продоволствен проблем
- Икономически проблем
- Други

Глобалните проблеми са взаимно свързани и изострянето на един от тях влияе върху състоянието на останалите.

В началото на 80те години в САЩ бе публикувана книгата на Джеремая Рифкин “Ентропията : нов светоглед”. В нея авторът критикува нашия, утвърден с векове светоглед. Светогледът, казва той, е толкова втълпяван от самото детство, че не се поставя под съмнение. Ако хората продължават да пренебрегват закона на ентропията и неговата роля за определяне на широкия контекст, в който се разгъва нашият физически свят, то ще поемат риска за нашето собствено изгасване.
Законът за ентропията разрушава представата за историята като прогрес. Законът за ентропията разрушава представата, че науката и технологията създават един по подреден свят.
Суровинните ресурси от използваема енергия са крайна величина в затворената ни планетарна система.Тази величина е известна , ние сме подяли и я консумираме с ужасяващ „апетит”. Впрягайки цялата мощ на съвременната техника. А населението на земята расте – увеличават се енергийните нужди и законни претенции според постигнатите вече стандарти на най развитите страни. При съвременното състояние на нещата , вече е немислимо да се „построи втора Америка”. С други думи трябва да се примирим с тази ужасяваща реална закономерност, скривала се като латентно спотайващ се вирус цели хилядолетия. за да изрази своята сила в средата на 20 век.

В един доклад на ООН от 1989г можем да прочетем :
„Общата световна картина , създавана от съвременната цивилизация, има определено сходство с картината на бурно развитие, възникващо скоро след като бактериите попаднат в чашката на Петри с богата хранителна среда. В ограниченото пространство на чашката на Петри такъв ръст не протича балансиране.Рано или късно, според това как популацията на бактериите изчерпват наличните ресурси и се „задъват” в отпадъците – продукта на своята жизнена дейност, теният първоначален разцвет се сменя със застой или гибел.”.
В цитираният доклад е записано: „Популацията на бактериите не са властни над своя неизбежен конфликт с крайната среда за обитаване и затова не носят отговорност за него”. Многозначително дипломатично намекване за нещо, което не прието да се говори.
Какво обаче говорят цифрите на доклада. Към края на 1989г Земята е била населена от 5 250 000 000 човека, 15% от които консумират повече от 35% от хранителните вещества и повече от 50% от добиваната използваема енергия върху планетата. От друга страна 25% от цялото население е гладувало а 33% е живяло в страни с висока смъртност.
При алтернативата за удвояване на населението на земята през 2050г, придружено от тотално замърсяване на средата и бясно изчерпване на цялата използваема енергия, бъдещето (още за едно поколение) изглежда не тъй „слънчево”. Ето го началото на краят.

За пръв път населението на Земята достига един милиард души през 1804 г. На света са необходими още 123 години, за да удвои това постижение през 1927 г. Следват още 32 години и една Втора световна война, докато населението достигне 3 милиарда души. От този момент нататък темпото на растежа като цяло се стабилизира на безпрецедентно високо ниво. За 40 години населението се удвоява (6-милиардното бебе е родено в Сараево през 1999 г.) и достигна 7,442 милиарда през 2016 г. Населението на планетата ще достигне 9.8 милиарда души през 2050 г. Това показват изчисленията на ООН.

Според изследвания Земята може да изхрани максимално 20 млрд , но при условие , че ВСИЧКИ хора живеят с жизненото равнището на жителите на Бангладеш. От друга страна на всички е ясно, че тези 15% от населението няма да бъдат съгласни да редуцират потреблението си за сметка на останалото население. Това означава че критичната точка на обществения хаос, който ще настъпи в определени зони на Земята , ще бъде много, много по рано. Много учени говорят, че 2050г е критичната граница на релативна стабилизация на световният мир.
Като имаме предвид, че самата цивилизация е изградена върху принципа на сетивната недостъпност до данните , които дават власт над себеподобните, би било редно да бъдете повече негативно критични към официалните данни.

Западните нации бележат тенденция към застаряване, а народите от Третия свят нарастват прогресивно. Това разпада световния баланс, което ще доведе до множество преселения и борба за разпределение на ресурсите и териториите.
Ако през 1960г европейците, американците и австралийците са били 750 мил и са съставлявали една четвърт от 3 милиардното население на света, то през изминалите 40 години населението на Земята се увеличава до 6 млрд, но европейското население (разбирай бялата раса) на практика не само че не се е увеличило, но се е съкратило.
Ако предположим такова развитие и в бъдеще, то към 2050г населението на Земята ще се увеличи с още около 3 млрд изключително за сметка на народите от Азия, латинска Америка и Африка.
През 1960г хората с европейско произхождение са съставлявали една четвърт от световното население, през 2000г – една шеста, а през 2050г се очаква да бъдат само една десета.
Средното ниво на раждаемост в Европа е 1.4 деца на една жена а за нормално възпроизводство на населението е нужно минимум 2.1. През последните 10г средната раждаемост в Германия е била 1.3, а това означава, че през 2050г населението на Германия ще се съкрати от 85 млн до 59 млн, за да достигне 38.5 млн през 2100г. (без отчитане на миграцията). В Италия средната раждаемост е 1.2 т.е. през 2050г ще бъде намалее от 57 млн до 41 млн. Испания със своите 1.07 раждаемост за 50 години ще изгуби една четвърт от населението си. И ако през 1950г населението на Испания е било 3 пъти повече от това на Мароко, то към 2050г Мароко ще има 2 пъти повече население от Испания.
Съгласно оценките на ООН през 2050 трудоспособното население на Европа вкл. това на Русия, Белорусия и Украйна, ще се съкрати от около 500 млн до 350-360 млн

Докато страните със развита икономика, предимно християнски, са овладели неконтролираното нарастване на населението, ислямските общества заложени на традиционно консервативната си религия, рязко увеличават своята популация, което поставя непосилни изисквания за техните не особено рентабилни икономики.
Неконтролираното нарастване на тяхното население създава недостатък от работни места, продоволствие, жилища, даже и вода в тези страни. Този недостатък придобива мащабите на национални бедствия, създава огромно социално напрежение, което рефлектира негативно не само върху тях, но и преди всичко върху християнските страни.
Например земните ресурси на Египет могат да изхранят максимално 10-15 млн човека, докато в настоящият момент населението му надхвърля 75 млн, а след 25г ще надхвърли 100 млн. Лошото е че почти 90% от египетската младеж на възраст до 30г е безработна. Освен това средногодишният доход на глава от населението не надхвърля 350 долара т.е. под абсолютният праг на бедност а прирастът на обществения продукт е почти нула. В по „благополучното” Мароко безработицата на младите е около 50%, но също има тенденция да расте.
Структурата на възрастта на населението свиделства , че в близко бъдеще трябва да чакаме процеси на де стабилизация т.е. преобладаващото младежко население без работа и реализация в живота ще увеличи криминалността, екстремизма и тероризма.
Поддържането на статута на управление и контрол ще е най големия проблем, който ще е немислим поради невъзможността да се решат дадени проблеми

През 2050г : (данните ми са стари и трябва да се корегират, но общата тенденция е правилна)
Турция ще е около 100 млн, докато през 1975 е имала 40 млн, а през 2010 е 74 млн
Иран – 170 млн
Ирак – 56
Сирия – 35 млн
Саудитска Арабия – 60 млн
Египет – 115 млн
Йемен – 61 млн
Судан - 60 млн
Алжир – 59 млн
Мароко - 47млн.

За да разберем размера на кризата с популацията в проблемните за ЕС страни,а като нейно следствие масовата миграция към Европа, ще дам един пример със Сирия.

Сирия сега е около 22 млн а през 2050г ще надвърли 35 млн.
Населението на Сирия за периода от 1950 г до сега се е увеличило 7 пъти!!!
За сравнение в 1950 населението на Сирия е било 3 215 000 души.

Конфликтът в Сирия бе неизбежен поради 2 обективни причини - демографски взрив (3.3% прираст) и дългогодишно сухо. Като се има предвид хроническият дефицит на вода и факта че 85% от територията на Сирия е пустиня или полупустиня, въпрос на ограничено време беше кога той ще избухне.
Например от 2007 над 250 000 човека са мигрирали към големите градове поради катастрофален недостатък на вода, т.е. те на практика се явяват климатически бежанци

Ако през 1990 възрастовата група на 19-24г е наброявала 2.5 милиона, то през 2000 - 3.8 мил а през 2010 - 4.6 мил. Това поражда необходимост от създаването на нови 400 000 работни места годишно, но нейната икономика не е способна на това.

Следствие на засушаванията са ликвидирани над 800 000 селскостопански имота и над 3 млн човека се оказват в ужасна мизерия. Реколтата от 2010г е 3.3 млн т. зърно, което е с 500 000 тона по малко от необходимият минимум. за страната
По данни на ООН през 2010-2050 реколтите в Сирия следствие на катастрофалният дефицит на вода могат да се съкратят на 57%.

Не трябва да се забравя и драстичното намаляване на доходите от нефт поради изчерпване на ресурсите.

Изводът е че този народ сам няма да може да се изхрани и че ще трябва някой да подслони поне една част от него.
Съвсем логично е избухването на различни обществени недоволства - от бунтове до граждански войни

Дефицитът във водният баланс на Сирия съставлява 3.1 млрд куб. метра докато тя разполага с налични едва 4-5 млрд куб м. които постоянно намаляват, т.е. дисбалансът се увеличава.
Затова войната избухна в най сухите райони на юг и северо-изток.

Дори конфликтът в Сирия свърши сега да свърши миграцията няма да спре.
До момента щетите в Сирия се изчисляват на около 100 млрд долара. Въстановяването ще отнеме около 30г . Лошото е че с всяка измината година общественият продук намалява с около 18% (през първата с 35%) Курсът на сирийският фунт е паднал спрямо долара с повече от 300%, международните валутни резерви са паднали от 17млрд долара на 4.5 млрд а заемите растат.
Броят на работните места е намалял с около 2.5 милиона, безработицата се е увеличила 4 пъти и обхваща половината от числеността на икономически активното население. За безработни не се броят мигрантите.
Извод: Със свои собствени усилия Сирия в НИКАКЪВ случай не може да се справи с последиците от катастрофата даже дори сега войната да приключи.

Нямащи никаква надежда за реализация у дома, младите мюсюлмани се стремят да емигрират в Европа, като единствена алтернатива на нищетата си, създавайки по този начин ново преселение на народите.

Африка започва да колонизира Европа.
Европа все повече и повече се превръща в провинция на исляма, в колония на исляма. Около 5% от населението на ЕС или почти 20 млн човека се идентифицират като мюсюлмани и ако тази тенденция се съхрани към 2020г тези числа ще се увеличат до 10%. …. континентът в течение на няколко десителетия може да стане преимуществено мюсюлмански.
В ЕС всяка година се раждат 7% мюсюлмански деца
В Германия средностатистическото германско семейство има около 1.2 деца а мюсюлманските - 3.8
Македония - след 20г мюсюлманското население ще бъде доминиращо
САЩ - мюсюлманското население за периода 1972- 1990 се е увеличило 6 пъти
В страните от бившият СССР количеството на мюсюлманското население се е увеличило с 24%, докато руското с 6.5%

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 346
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 05 Окт 2018, 10:05

Случайно явление ли е мигрантската инвазия в Европа или е плод на добре планиран и организиран процес от страна на европейският политически елит? Ако това е планиран процес тогава какви са му целите ?

Доктрината на мултикултурността означава гибел на проекта за обединена Европа, защото християнската монокултурност, безпорна доминанта в европейската култура, е обоснована исторически. Трансформирането на ЕС в мултикултурна конфедаративна "империя" противоречи на съвременните стремежи на европейците към унификации на държавните и икономическите стандарти. След като християнската религия постепенно изгубва предишната си власт над душите и умовете на европейците, съзнанието на европейските държави събира в себе си съзнанието на нациите.

Ако ЕС се откаже от своето културно своеобразие (националности и културни особености) то този своеобразен съюз на "отечества" трябва да обединява християнската култура (европейския начин на живот). В противен случай какво ще идентифицира "европейската нация" ? Разпадането на този начин на живот или с други думи "мултикултурност", ще означава край на Европа т.е. на тази Европа каквато я познаваме до сега.

Ислямската цивилизация, където ислямът е доминанта за тази цивилизация, има свои ценности, свой собствен духовен живот, своя етика и морал, ... т.е. има свой собствен образ на живот, който е коренно се различава от образа на нашият живот и в пряко съприкосновение бързо и неизбежно влиза в конфликт с нашия.

Историческият опит учи : съвместния живот на различни култури в тясно пространство ВИНАГИ е искра водеща до нови и нови взривове. Какво ще стане ако ако християни и мюсюлмани бъдат принудени да живеят в тясно пространство най ясно ни показва нагледно Близкият Изток. Това води единствено и само до фанатична ненавист.

Ислямските държави винаги се явяват като монокултурни. Даже Турция уж най светската ислямска държава, отдавна е решила своите жизнени "мултикултурни" проблеми. Цитирам посланика на Германия в Турция Вангенхай в писмото до германският канцлер от 1909 година: "Турция е решила да обяви на своите християнски поданици война на унищожение?. *

* Който не знае какво е станало през 20 век с християнското население в завоюваните от турците християнски територии , нека да прочете за арменският и понтийският геноцид.

Против ислямският монокултуризъм християнските държави са длъжни да противопоставят твърдо и безкомпромисно своя адекватна монокултурна интеграция. Сега в света се формират противоречия, които все повече и повече приемат вид на "свещенна" война за оцеляване на основните цивилизации.

виж La Colonisation de l'Europe - Guillaume Faye
https://ia802604.us.archive.org/22/item ... europe.pdf
http://archive.org/stream/LaColonisatio ... e_djvu.txt

По този повод има много написани книги:
Mark Steyn. America Alone. The End of the World as We Know It.
Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent
Bassam Tibi. Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus.
Guillaume Faye, La Colonisation de l'Europe
Guillaume Faye, Archeofuturism : European Visions of the Post-Catastrophic Age
А Patrick Buchanan и Samuel Huntington нямат нужда от представяне.

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 346
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 06 Окт 2018, 09:59

Кой, на какво законово основание и с какви цели нареди НЕКОНТРОЛИРАНО приемане на около 2 милиона мигранти ?
Най напред европейското население бе заблуждавано че това са бежанци, след това тези хора бяха тихо преквалифицирани като мигранти, като дебело се подчертаваше нуждата на Европа от работна ръка, и накрая се заговори открито за интеграцията им. Нещо повече, заговори са и за събиране им с техни роднини, което означава още няколко милиона допълнително да влязат законно в ЕС.

Налице е една тиха пълзяща спусната отгоре доктрина за насаждане на мултикултуризъм в Европа,т.е. никой не е питал или искал одобрението на гражданите, въпреки че различни допитвания показват че мнозинството от хората предпочитат да живеят в еднородна среда. Точно тази гледна точка някои се мъчат да квалифицират като расистка.
Етническата и религиозната нееднородност „спонсорира” мултикултуризма и води до неустойчивост на обществото или държавата, неговото разложение и разпад на различни групи имащи различни интереси.
Имигрантите с манталитета на колонизатори създават своя самобитна култура (включително и музика, облекло и пр) радикално враждебна на европейската. По голяма част от мюсюлманите предпочитат да живеят в свои квартали, изключително по своите закони и дори не говорят езика на страната в която живеят. Именно с това си поведение мюсюлманите коренно се отличават от поведението на други имигрантски малцинства (китайско, източно европейски, дори индийски), които макар и частично да съхраняват своите културни традиции и своеобразие, се стремят да се адаптират и интегрират в обществото където живеят. Колкото повече нараства количеството на неинтегрираните в местното общество , толкова повече нараства потенциала от конфликти.

Несъвместимостта на различни ценностни системи на различните цивилизации , например европейска и ислямска, представлява сложна трудно управляема система . Правната система на обществото не може да включва в себе си противоречиви ценности. По такъв начин съществуването на различни култури, задължително ще доведе до дискриминация, защото те няма да могат да реализират правата си едновременно.

Ако разгледаме причинно-следствената връзка между религия, интелект, образование и начин на живот, виждаме че няма никакво основание за успешно интегриране на тези хора.

Пристигащите мигранти са с много ниско образование. По официални данни за пристигащите в България 94% са с основно, а някой от тях не говорят добре дори майчиния си език"
https://www.mediapool.bg/samo-6-ot-bezh ... 38509.html

Освен това те пристигат от региони където средният коефициент на интелигентност е едва 85, което затруднява образоването им.
"Research says that intelligence is the largest factor behind economic success
... the countries of the Pacific Rim had the highest intelligence scores: Japan, South Korea, Taiwan, China, Hong Kong and Singapore averaged IQs of about 105.
The next brightest were the populations of Europe, the United States, Canada, Australia and New Zealand, averaging 100.
In South Asia, North Africa and most Latin American countries, the score was an average of about 85, and in sub-Saharan Africa and the Caribbean closer to 70.
The wealth of nations is mapped by their IQ
Research says that intelligence is the largest factor behind economic success

https://www.thetimes.co.uk/article/the- ... 50d5tjwmc0

Подробно:
Intelligence and the Wealth and Poverty of Nations
R. Lynn, T. Vanhanen,

http://www.rlynn.co.uk/uploads/pdfs/Int ... ations.pdf

Като резултат от тези и други причини, тези хора не се асимилират в християнските общества, така както това правят азиатските имигранти. Мюсюлманските имигранти възпроизвеждат точно тази структура на обществото, от която са бягали, и в този дух възпитават своите деца и внуци.
Виж: Проблемът на имигрантите: община срещу гражданско общество
(статията е на руски език)
http://nevmenandr.net/vaxitov/contremigr.php

Ниското образование, както и други характерни за тази група фактори, затрудняват включването на тези мигранти в трудовия процес, създавайки по този начин етническо-религиозни маргинали в обществото одказани на социални помощи.
Учените от мюнхенският университет са провели изследване върху мигрантите от ислямските страни* в Германия и са стигнали до извода, че те са бомба със закъснително действие за обществения социален живот:
В Германия живеят минимум 3 млн турци от които около 2.5 млн имат германско гражданство.
Само около 20% от тях работят- останалите 80% живеят на Hartz IV , т.е. държавна социална издръжка, защото предпочитат лесния живот на соц издръжка.
Безработен в Германия получава 482 евро а всяко дете до 18г по 200 евро. Отделно се заплащат всички разходи като наем, комунални услуги, здравеопазване, обществен транспорт и др
Turks in Germany are a Time Bomb
by DR. SAMI ALRABAA

https://vladtepesblog.com/2013/03/27/tu ... time-bomb/
* Новопристигналите мигранти са с много по ниска обществена култура от турските

Именно те най често не плащат данъци а и по голяма част от заработени средства предпочитат да върнат в родината си т.е. натоварват и усложняват социалната обстановка поради ниското си образователно ниво и липсата на изискуема квалификация. Това създава предпоставки за криминални прояви с екстремно високо ниво т.е налице е етническа престъпност.

В съвременният свят "расизма" се проявява в гражданската престъпност.
В случаят под расизъм можеме да разбираме създаване на на етнически престъпни групировки на територията на коренните народи, занимаващи се с криминален терор (кражби, наркотици, побоища, изнасилвания и др пресъпления) над местните жители.
Това е настоящ проблем за който за съжаление открито не е прието да се говори в официалните СМИ, поради нарушаване на табуто наречено "политкоректност".

Има един скрит фактор когато говорим за криминалността на мюсюлманските мигранти, който се премълчава. Цифрите за престъпността им варират между 50 и 70% са за цялата страна. Тъй като те живеят концентрирано в някои райони на дадена страна, то този % на престъпност расте динамично нагоре в тези райони и достига 90%..
На практика в демократичните държави „расизма” се проявява в престъпността. Как да определим действията на етническите престъпни групировки на територията на коренните народи занимаващи се с криминален терор (кражби, побоища, изнасилвания, убийства и пр) извършван изключително върху местните жители ?
Това е проблем за който открито не се говори, но от мълчанието проблемът не изчезва о напротив – ескалира.

Мюсюлманските имигранти в Дания съставляват около 5% от населението, но консумират 33% от гражданският бюджет на страната. При това извършват над 50% от престъпленията.

В сравнение с 1950 г числото на престъпленията във Франция са се увеличили с 800%, като неудържимото нарастване води началото си от 1964г и нараства пропорционално с нарастване броят на имигрантите.

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 346
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 06 Окт 2018, 10:38

Малко хора знаят, че ислямят е най АГРЕСИВНАТА религия в съвременният свят призоваваща към насилие и унищожение на друговерците.
Сравнение между християнската и ислямската религия и приложението им в обществения живот:

1. Ислямът е агресивна религия и за разлика от християнската агресивността е заложена в текстовете на корана.
В библията няма такива открити текстове призоваващи към насилие над "неправоверните".
Пример:
сура 8:12-13 от корана:
"Recall that your Lord inspired the angels: “I am with you; so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks, and you may strike even every finger.”

Как тероризмът победи
https://bivol.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1 ... D0%B8.html

днешната политика в ЕС с цел да тушира евентуалните вълнения говори за мирен ислям, но бяга като опарена от разкриване на идеологическите корени на действията на т.н. "ислямисти". Естествено тази щраусова политика не решава проблемът а само временно го отдалечава. Почти не се говори че тези хора които умират в името на Алаха са водени от религиозни подбуди заложени в свещените текстове на мюсюлманите, т.е. на практика те са правоверни мюдюлмани изпълняващи приказания от преди 1500 години
Кратко обяснение:
"Корана се състои от две части, както предполагам повечето от вас знаят. Първата част е тази, която е предадена на Пророка в неговия период в Мека, когато той е проповедник и фактически се мъчи да намери все повече и повече хора да го подкрепят. Втората част е тази, която е в Медина, когато той вече е не само проповедник, а държавен глава, духовен глава на новото мюсюлманско общество и те са много различни по характер. Първата част има много толерантни сури, има призиви за ненасилие, говори се за това, че насилието няма място в религията, говори се за това, че ‘хората на книгата,’ с други думи евреи и християни, са наши братя, тъй като и те вярват в единния господ и общо взето е доста толерантна доктрина. Втората част в Медина е точно обратнoто, тя става много по-насилствена, демонстрира по-голяма нетолерантност и тази втора част на Корана се превръща фактически в базата на Шериата. Как става това? Става чрез така наречената доктрина на аброгация от латинската дума аbrogatio, което значи „правене на нещо невалидно” и това просто се обяснява от тези ислямисти и други, че една сура, един аят, който са от по-късен период хронологически и обяснява същото явление или същaта идея, по-късната сура отменя или аброгира по-ранната сура. Така че фактически това значи, че една сура като например известната сура 9-5, която казва, „убивайте неверниците, където ги намерите!” отменя близо 140 толерантни сури, които казват, че ние трябва да толерираме и да сме едва ли не приятели с евреи и християни. Това разбира се също противоречи на основната идея на Корана, че всяка дума от Корана е свещена и не може да се променя. "
Подробно:
Алекс Алексиев: Идеология на ислямизма
http://www.focus-news.net/opinion/2011/02/27/17190/

2. Християнската религия е изтласкана от обществено-политическият живот до нивото на морално-етичните теми без да влиза в конфликт с държавата и нейното законодателство.
Исляма присъства дори в политическият живот /Иран и др/ и е неразделна част от обществения живот, като налага своите принципи на поведение.

3. Развитието на технологиите, философията, образованието, общеествените промени /комунизъм / и пр др фактори са способствали за намаляване на религиозността в абсолютно и относително изражение сред западните народи.
Християнството по скоро се приема като празници и традиция отколкото като религия.
За разлика от християнството, исляма е по скоро норма на обществено поведение, която убива точно тези фактори които спомагат за развитието на западното общество в гражданско.

4. Ислямът за разлика от християнската религия НЯМА пирамидална структура на управление, което много затруднява приспособяването и към новите условия на съвременният свят.
Не може да се направи корекция в тълкуването на текстовете, което е и източник на обществени конфликти..

Неслучайно египетския президент смята, че ислямът има нужда от религиозна революция. Много правилно виждане на интелигентни хора , които вероятно съзнават какво ще се получи в обозримо бъдеще.

Именно липсата на пирамидална структура е пречка тези теологически противоречия да бъдат избягнати. Ако имаха такава структура биха си направили един вселенски събор по примера на християнските църкви, който би дал официална трактовка на въпросните текстове, която би станала задължителна.
Получава се омагьосан кръг, негативната част на който набира все по голяма сила. Тази тенденция ще се увеличава във времето със пренаселването на страните населени с мюсюлмани, т.е. ще се получи подобно положение както в Нигерия.

Тези и др непосочени разлики са толкова несъвместими, че пораждат НЕПРЕОДОЛИМИ КОНФЛИКТНИ противоречия при съвместното съжителстване особенно д демократичните страни.

Терористите които убиват невинни хора вярват, че убийството на друговерците е свято задължение за всеки вярващ мюсюлманин. Това изискват свещенните им текстове, вкл и Коранът:

Коранът призовава към "джихад" срещу неверниците (fitnah означава други божества, т.е. не Аллах). Американският проповедник Yusuf Estes слага съвременно значение - тероризъм.

2:193 “Fight them until there’s no more fitnah, because verily the fitnah is worse than fighting or killing these people.”

Още текстове за борба срещу неверниците:
9:29(29). 9:3(3). 9:14(14).

Текстове забраняващи свободата на вероизповедание а друговерците ги праща в пъкала и ги нарича "нечестиви":
5;13(10). 9:28(28). 5:37(33).

За отношението към друговерците:
5:56(51), 9:124(123), 9:5(5).

За отношението към жените:
4:38(34). 38:43(44). 2:2:282, 4:3(3).

Различните течения в исляма имат свои свещенни книги а водачите им определят мисленето на цели поколения. Самият аятолах Хомейни се жени за 10-11г момиченце Хадидже Сакафи.
Прочетете какво е написал аятолах Хомейни, бивш духовен лидер на шиитите в Иран, духовен водач на иранската революция,, в книгата си Tahrirolvasyleh , издателство Darol Elm, Gom, Иран, 1990 г
► Show Spoiler
Съчетанието на ниско образование, нискък IQ, агресивна религия, разлини обичаи и манталитет, различен начин на живот и нетърпимо отношение към другата култура прави подобен тип мигранти опасни за местното население.

След терористичните актове в Ню Йорк, Мадрид, Лондон и Париж, след погромите в европейските градове и нарастващата исламофобия възниква въпросът, какво носят в Европа децата и внуците на мигрантите от 60 гна ХХ век ?

Три поколения – три манталитета

Ако навремето родителите са били благодарни на приемащата ги страна за допускането им в западното общество на потреблението, то техните деца виждат цялата ограниченост на своите възможности в рамките на целият социум в сравнение със западните им връстици.

Към третото поколение принадлежат внуците на първите имигранти, родени, израсли и получили образование в Европа, граждани на европейските държави. Вместо да са пропити от духа на светската юдейско-християнска цивилизация на Запада, изследователите констатират точно обратното - склонност к радикален екстремизъм.

Растяща радикализация на привържениците на исляма във възрастта 16-24 г , в сравнение с техните родители, открива изследването на аналитическата агенция Populus по поръчка на обществената организация Policy Exchange.

Почти 1/3 от 320 000 млади мюсюлмани счита за необходимо да се въведе във Великобритания законите на шарията. Подобни възгледи във възрастовата група над 55 г имат само около 17%.
При това 84% от респондентите заявяват, че във Великобритания с тях се отнасят сравнително добре.

74% от младите привърженици на исляма считат носенето на хиджаб за предпочитателно, докато у старото поколение този процент е 28%

13% от младите се възхищават от организации като Ал Каида , в сравнение с 3% на старото поколение над 55 г

36% от младите считат, че мюсюлманин който конвертира на друга вяра трябва да бъде убит, докато при старото поколение този процент е 19%

58% от всички анкетирани считат че за много световни проблеми е виновна "наглата западна политика"

Мусульмане Европы: прогрессирующий фактор страха
https://ecocrisis.wordpress.com/civiliz ... omusulman/

Не е проблем да изчислите трендовете на нарасване на екстремизма, както и неговото абсолютно изражение.

Едно изследване на Nixon Center, проведено между 2003 и 2004, откри, че сред регистрираните 373-ма муджахидини в Западна Европа и Северна Америка има два пъти повече французи, отколкото саудитци и повече британци, отколкото суданци, йеменци, ливанци и либийци. Една четвърт от дижадистите в списъка бяха със западно-европейска националност, имащи право на безвизово пътуване до САЩ

Според правителствен доклад
Имигрантите създават пренаселване и подхранват напрежението във Великобритания
https://www.mediapool.bg/imigrantite-sa ... 08426.html

Как ислямската религия вижда интеграцията:
„Не дружете с юдеите и християните – те са приятели помежду си. Ако някой от вас дружи с тях, то и сам той става един от тях. Защото Аллах не дружи с неправедните!” Sura 5/51 (c) Коран

Създаването на мултирелигиозно общество от некоренни граждани, прикривано като мултикултурно или мултиетническо, създава “паралелни общества” в държавата и неиминуемо води до конфликт и дестабилизация на обществения живот.

Краха на мултикултурализма, който през февруари 2011 година бе признат първоначално от Ангела Меркел и след това от други европейски политици вкл и Путин.
Навремето самият Тони Блеър каза пред Wall Street Journal :
"Трябва да разберете, че проблемът не е в интеграцията. У нас не са проблем китайците и индийците. Въпросите са само към мюсюлманската част."

Най добре изразява настроенията на европейците книгата на Тино Сарацин «Deutschland schafft sich ab» !!!
"Няма по взискателност равна друга религия" , "нито една друга миграционна група не зависи толкова от социалното осигуряване и не се привързва толкова към криминалния свят".

Резюме на немски:
Thilo Sarrazin, "Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen"
https://www.randomhouse.de/content/edit ... /95642.pdf

Изтегли на руски
Тино Сарацин "Германия самоликвидация"
http://fycuqyqim.esy.es/111.htm

Самото поведение на европейците също е една от причините за съществуващото положение. Достатъчно е да имат СЪЩИТЕ АДЕКВАТНИ реакции както имат мюсюлманите.
Представяте ли си в мюсюлманска държава християнин да изнасили мюсюлманка или ритуално да заколи мюсюлманин скандирайки че Исус е велик пред очите на мюсюлманите ? Или християните да извършат множество терористични акции в мюсюлманска страна ? Гарантирам ви че повечето от християните ще бъдат избити а домовете им подпалени.

За сега политиците се стараят с всички сили да задържат процеса на исламофобията , като НАРОЧНО не се публикуват в СМИ нито статистики за престъпленията им, нито се афишрат бюджетните разходиза издръжката им както и проблемите които създават в обществото и които в бъдеще трябва да очаква местното население. С една дума наложено е ВРЕМЕННО информационно затъмнение, но докога???

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 346
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 06 Окт 2018, 14:27

С НЕКОНТРОЛИРАНОТО нарастване на популацията в Африка и в мюсюлманските страни опастността ислямизиране на Европа става все по голяма:
ХХI век. Връхлитащият катаклизъм.*
Антон Ж. Иванов

http://demografia.free.bg/vek.htm

ПОСЛЕДНАТА ГРАНИЦА
Огромна имигрантска вълна от Юг може да промени коренно демографската характеристика на Европа още през следващите десетилетия

http://www.members.tripod.com/~konserva ... nitsa.html

Muslim Demographics
https://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

ПС. Данните са поустарели, но това не променя тенденцията.

Числото на бежанците по света за последните 30г се е увеличило 3 пъти а 75% от тях са се пресели в съседните страни. Трендът ще нараства поради НЕКОНТРОЛИРАНОТО нарастването на популацията ГЛАВНО в районите където се изповядва ислям.

В момента светът е на ръба на хранителното равновесие САМО благодарение на експота на хранителни продукти от развитите предимно християнски страни и регулирането на цените чрез дотации.
Достатъчна е само една криза в експортен район ,каквато се случи в Австралия /сушава година/ ,за да изтръпне светът от дефицита и увеличението на цените. Това предизвика гладни бунтове по целият свят, където има застрашени от глад около 825 млн души.
Производството на месо също е ограничено от растителните калории. Увеличаването на площите води до увеличение на консумация на вода, която сега в много райони е дефицит.

За да имат обективно мнение относно своето бъдеще със съвместния живот с бъдещите кандидат "европейци", днешните коренни европейци трябва добре да познават техните "културни особености" а това те няма откъде да научат. Някой въобще не е заинтересовн да научи днешното европейско общество от опастностите които идват с новите гости.

Islam: What the West needs to know
1.
https://www.youtube.com/watch?v=CCJvrWgLMf8
2
https://www.youtube.com/watch?v=fv1fqGg4omA
3
https://www.youtube.com/watch?v=7H_bRYx416s
4
https://www.youtube.com/watch?v=FSKFQQrZtrU
5
https://www.youtube.com/watch?v=zlv1jy22b0g
6
https://www.youtube.com/watch?v=SqOPuUb6-fE
7
https://www.youtube.com/watch?v=E_0yLRqSZZQ
8
https://www.youtube.com/watch?v=t6TC3FqUPS4
9
https://www.youtube.com/watch?v=cIOlYPmC7go
10
https://www.youtube.com/watch?v=ZLMCKnWSDP4

Защо Европа и мюсюлманите говорят различни езици
http://de-zorata.de/blog/2011/08/01/sennels-moslems/

Ислямът в Европа
http://notabene-bg.org/read.php?id=224

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 346
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 07 Окт 2018, 12:17

«Пророк принесет нам западную Европу через 50 лет. и нам не нужны ни войны, ни смертники, ни террористы..». (c) Муаммар Каддафи

«Главный враг Европы это бином чужеродных масс иммигрантов-колонизаторов и ислама». (с) Гийом Фай, Колонизация Европы. Правда об иммиграции и Исламе
► Show Spoiler
Религиозные основы исламского экстремизма
► Show Spoiler
Двуликий ислам
http://merkur.temp.domains/~jackkingau/ ... varus.html

Kниги свързани с тематиката, които могат да се намерят в интернет пространството:
Mark Steyn. America Alone. The End of the World as We Know It.
Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent
Bassam Tibi. Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus.


"The Threat to the West" - Dr. Guillaume Faye
https://www.youtube.com/watch?v=ydWlis5v3f4

«Сыновья и мировое господство: роль террора в подъёме и падении наций»
Обзор на книгата:
► Show Spoiler
... к 2030 г. доля мусульман в России составит 20–22% (См. например: доклад Национального разведывательного совета США. Global Trends 2025). Таким образом, через 10–15 лет каждый пятый житель России будет исповедовать Ислам, причем в Москве эта цифра окажется явно выше. «Это грозит дальнейшим ростом межнациональной и межрелигиозной напряженности», – считает директор ЦРУ Майкл Хейден.
... к 2025 г. депопуляция коснется русских на 85–90%, что приведет к снижению их доли до 60–70%; имеется также прогноз, что в 2050 г. доля русских в России будет составлять 46,5%.
http://www.ansar.ru/analytics/kolichest ... i-migracii

Отговори

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани