Общи приказкиГлобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Място за разтуха

Модератори: Ksantip, Sharana

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 05 Окт 2018, 09:57

Глобалните проблеми могат да се класифицират според сферата на проявление, според естеството или времето.
- Демографски проблем
- Суровинно-енергиен проблем
- Екологичен проблем
- Продоволствен проблем
- Икономически проблем
- Други

Глобалните проблеми са взаимно свързани и изострянето на един от тях влияе върху състоянието на останалите.

В началото на 80те години в САЩ бе публикувана книгата на Джеремая Рифкин “Ентропията : нов светоглед”. В нея авторът критикува нашия, утвърден с векове светоглед. Светогледът, казва той, е толкова втълпяван от самото детство, че не се поставя под съмнение. Ако хората продължават да пренебрегват закона на ентропията и неговата роля за определяне на широкия контекст, в който се разгъва нашият физически свят, то ще поемат риска за нашето собствено изгасване.
Законът за ентропията разрушава представата за историята като прогрес. Законът за ентропията разрушава представата, че науката и технологията създават един по подреден свят.
Суровинните ресурси от използваема енергия са крайна величина в затворената ни планетарна система.Тази величина е известна , ние сме подяли и я консумираме с ужасяващ „апетит”. Впрягайки цялата мощ на съвременната техника. А населението на земята расте – увеличават се енергийните нужди и законни претенции според постигнатите вече стандарти на най развитите страни. При съвременното състояние на нещата , вече е немислимо да се „построи втора Америка”. С други думи трябва да се примирим с тази ужасяваща реална закономерност, скривала се като латентно спотайващ се вирус цели хилядолетия. за да изрази своята сила в средата на 20 век.

В един доклад на ООН от 1989г можем да прочетем :
„Общата световна картина , създавана от съвременната цивилизация, има определено сходство с картината на бурно развитие, възникващо скоро след като бактериите попаднат в чашката на Петри с богата хранителна среда. В ограниченото пространство на чашката на Петри такъв ръст не протича балансиране.Рано или късно, според това как популацията на бактериите изчерпват наличните ресурси и се „задъват” в отпадъците – продукта на своята жизнена дейност, теният първоначален разцвет се сменя със застой или гибел.”.
В цитираният доклад е записано: „Популацията на бактериите не са властни над своя неизбежен конфликт с крайната среда за обитаване и затова не носят отговорност за него”. Многозначително дипломатично намекване за нещо, което не прието да се говори.
Какво обаче говорят цифрите на доклада. Към края на 1989г Земята е била населена от 5 250 000 000 човека, 15% от които консумират повече от 35% от хранителните вещества и повече от 50% от добиваната използваема енергия върху планетата. От друга страна 25% от цялото население е гладувало а 33% е живяло в страни с висока смъртност.
При алтернативата за удвояване на населението на земята през 2050г, придружено от тотално замърсяване на средата и бясно изчерпване на цялата използваема енергия, бъдещето (още за едно поколение) изглежда не тъй „слънчево”. Ето го началото на краят.

За пръв път населението на Земята достига един милиард души през 1804 г. На света са необходими още 123 години, за да удвои това постижение през 1927 г. Следват още 32 години и една Втора световна война, докато населението достигне 3 милиарда души. От този момент нататък темпото на растежа като цяло се стабилизира на безпрецедентно високо ниво. За 40 години населението се удвоява (6-милиардното бебе е родено в Сараево през 1999 г.) и достигна 7,442 милиарда през 2016 г. Населението на планетата ще достигне 9.8 милиарда души през 2050 г. Това показват изчисленията на ООН.

Според изследвания Земята може да изхрани максимално 20 млрд , но при условие , че ВСИЧКИ хора живеят с жизненото равнището на жителите на Бангладеш. От друга страна на всички е ясно, че тези 15% от населението няма да бъдат съгласни да редуцират потреблението си за сметка на останалото население. Това означава че критичната точка на обществения хаос, който ще настъпи в определени зони на Земята , ще бъде много, много по рано. Много учени говорят, че 2050г е критичната граница на релативна стабилизация на световният мир.
Като имаме предвид, че самата цивилизация е изградена върху принципа на сетивната недостъпност до данните , които дават власт над себеподобните, би било редно да бъдете повече негативно критични към официалните данни.

Западните нации бележат тенденция към застаряване, а народите от Третия свят нарастват прогресивно. Това разпада световния баланс, което ще доведе до множество преселения и борба за разпределение на ресурсите и териториите.
Ако през 1960г европейците, американците и австралийците са били 750 мил и са съставлявали една четвърт от 3 милиардното население на света, то през изминалите 40 години населението на Земята се увеличава до 6 млрд, но европейското население (разбирай бялата раса) на практика не само че не се е увеличило, но се е съкратило.
Ако предположим такова развитие и в бъдеще, то към 2050г населението на Земята ще се увеличи с още около 3 млрд изключително за сметка на народите от Азия, латинска Америка и Африка.
През 1960г хората с европейско произхождение са съставлявали една четвърт от световното население, през 2000г – една шеста, а през 2050г се очаква да бъдат само една десета.
Средното ниво на раждаемост в Европа е 1.4 деца на една жена а за нормално възпроизводство на населението е нужно минимум 2.1. През последните 10г средната раждаемост в Германия е била 1.3, а това означава, че през 2050г населението на Германия ще се съкрати от 85 млн до 59 млн, за да достигне 38.5 млн през 2100г. (без отчитане на миграцията). В Италия средната раждаемост е 1.2 т.е. през 2050г ще бъде намалее от 57 млн до 41 млн. Испания със своите 1.07 раждаемост за 50 години ще изгуби една четвърт от населението си. И ако през 1950г населението на Испания е било 3 пъти повече от това на Мароко, то към 2050г Мароко ще има 2 пъти повече население от Испания.
Съгласно оценките на ООН през 2050 трудоспособното население на Европа вкл. това на Русия, Белорусия и Украйна, ще се съкрати от около 500 млн до 350-360 млн

Докато страните със развита икономика, предимно християнски, са овладели неконтролираното нарастване на населението, ислямските общества заложени на традиционно консервативната си религия, рязко увеличават своята популация, което поставя непосилни изисквания за техните не особено рентабилни икономики.
Неконтролираното нарастване на тяхното население създава недостатък от работни места, продоволствие, жилища, даже и вода в тези страни. Този недостатък придобива мащабите на национални бедствия, създава огромно социално напрежение, което рефлектира негативно не само върху тях, но и преди всичко върху християнските страни.
Например земните ресурси на Египет могат да изхранят максимално 10-15 млн човека, докато в настоящият момент населението му надхвърля 75 млн, а след 25г ще надхвърли 100 млн. Лошото е че почти 90% от египетската младеж на възраст до 30г е безработна. Освен това средногодишният доход на глава от населението не надхвърля 350 долара т.е. под абсолютният праг на бедност а прирастът на обществения продукт е почти нула. В по „благополучното” Мароко безработицата на младите е около 50%, но също има тенденция да расте.
Структурата на възрастта на населението свиделства , че в близко бъдеще трябва да чакаме процеси на де стабилизация т.е. преобладаващото младежко население без работа и реализация в живота ще увеличи криминалността, екстремизма и тероризма.
Поддържането на статута на управление и контрол ще е най големия проблем, който ще е немислим поради невъзможността да се решат дадени проблеми

През 2050г : (данните ми са стари и трябва да се корегират, но общата тенденция е правилна)
Турция ще е около 100 млн, докато през 1975 е имала 40 млн, а през 2010 е 74 млн
Иран – 170 млн
Ирак – 56
Сирия – 35 млн
Саудитска Арабия – 60 млн
Египет – 115 млн
Йемен – 61 млн
Судан - 60 млн
Алжир – 59 млн
Мароко - 47млн.

За да разберем размера на кризата с популацията в проблемните за ЕС страни,а като нейно следствие масовата миграция към Европа, ще дам един пример със Сирия.

Сирия сега е около 22 млн а през 2050г ще надвърли 35 млн.
Населението на Сирия за периода от 1950 г до сега се е увеличило 7 пъти!!!
За сравнение в 1950 населението на Сирия е било 3 215 000 души.

Конфликтът в Сирия бе неизбежен поради 2 обективни причини - демографски взрив (3.3% прираст) и дългогодишно сухо. Като се има предвид хроническият дефицит на вода и факта че 85% от територията на Сирия е пустиня или полупустиня, въпрос на ограничено време беше кога той ще избухне.
Например от 2007 над 250 000 човека са мигрирали към големите градове поради катастрофален недостатък на вода, т.е. те на практика се явяват климатически бежанци

Ако през 1990 възрастовата група на 19-24г е наброявала 2.5 милиона, то през 2000 - 3.8 мил а през 2010 - 4.6 мил. Това поражда необходимост от създаването на нови 400 000 работни места годишно, но нейната икономика не е способна на това.

Следствие на засушаванията са ликвидирани над 800 000 селскостопански имота и над 3 млн човека се оказват в ужасна мизерия. Реколтата от 2010г е 3.3 млн т. зърно, което е с 500 000 тона по малко от необходимият минимум. за страната
По данни на ООН през 2010-2050 реколтите в Сирия следствие на катастрофалният дефицит на вода могат да се съкратят на 57%.

Не трябва да се забравя и драстичното намаляване на доходите от нефт поради изчерпване на ресурсите.

Изводът е че този народ сам няма да може да се изхрани и че ще трябва някой да подслони поне една част от него.
Съвсем логично е избухването на различни обществени недоволства - от бунтове до граждански войни

Дефицитът във водният баланс на Сирия съставлява 3.1 млрд куб. метра докато тя разполага с налични едва 4-5 млрд куб м. които постоянно намаляват, т.е. дисбалансът се увеличава.
Затова войната избухна в най сухите райони на юг и северо-изток.

Дори конфликтът в Сирия свърши сега да свърши миграцията няма да спре.
До момента щетите в Сирия се изчисляват на около 100 млрд долара. Въстановяването ще отнеме около 30г . Лошото е че с всяка измината година общественият продук намалява с около 18% (през първата с 35%) Курсът на сирийският фунт е паднал спрямо долара с повече от 300%, международните валутни резерви са паднали от 17млрд долара на 4.5 млрд а заемите растат.
Броят на работните места е намалял с около 2.5 милиона, безработицата се е увеличила 4 пъти и обхваща половината от числеността на икономически активното население. За безработни не се броят мигрантите.
Извод: Със свои собствени усилия Сирия в НИКАКЪВ случай не може да се справи с последиците от катастрофата даже дори сега войната да приключи.

Нямащи никаква надежда за реализация у дома, младите мюсюлмани се стремят да емигрират в Европа, като единствена алтернатива на нищетата си, създавайки по този начин ново преселение на народите.

Африка започва да колонизира Европа.
Европа все повече и повече се превръща в провинция на исляма, в колония на исляма. Около 5% от населението на ЕС или почти 20 млн човека се идентифицират като мюсюлмани и ако тази тенденция се съхрани към 2020г тези числа ще се увеличат до 10%. …. континентът в течение на няколко десителетия може да стане преимуществено мюсюлмански.
В ЕС всяка година се раждат 7% мюсюлмански деца
В Германия средностатистическото германско семейство има около 1.2 деца а мюсюлманските - 3.8
Македония - след 20г мюсюлманското население ще бъде доминиращо
САЩ - мюсюлманското население за периода 1972- 1990 се е увеличило 6 пъти
В страните от бившият СССР количеството на мюсюлманското население се е увеличило с 24%, докато руското с 6.5%

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 05 Окт 2018, 10:05

Случайно явление ли е мигрантската инвазия в Европа или е плод на добре планиран и организиран процес от страна на европейският политически елит? Ако това е планиран процес тогава какви са му целите ?

Доктрината на мултикултурността означава гибел на проекта за обединена Европа, защото християнската монокултурност, безпорна доминанта в европейската култура, е обоснована исторически. Трансформирането на ЕС в мултикултурна конфедаративна "империя" противоречи на съвременните стремежи на европейците към унификации на държавните и икономическите стандарти. След като християнската религия постепенно изгубва предишната си власт над душите и умовете на европейците, съзнанието на европейските държави събира в себе си съзнанието на нациите.

Ако ЕС се откаже от своето културно своеобразие (националности и културни особености) то този своеобразен съюз на "отечества" трябва да обединява християнската култура (европейския начин на живот). В противен случай какво ще идентифицира "европейската нация" ? Разпадането на този начин на живот или с други думи "мултикултурност", ще означава край на Европа т.е. на тази Европа каквато я познаваме до сега.

Ислямската цивилизация, където ислямът е доминанта за тази цивилизация, има свои ценности, свой собствен духовен живот, своя етика и морал, ... т.е. има свой собствен образ на живот, който е коренно се различава от образа на нашият живот и в пряко съприкосновение бързо и неизбежно влиза в конфликт с нашия.

Историческият опит учи : съвместния живот на различни култури в тясно пространство ВИНАГИ е искра водеща до нови и нови взривове. Какво ще стане ако ако християни и мюсюлмани бъдат принудени да живеят в тясно пространство най ясно ни показва нагледно Близкият Изток. Това води единствено и само до фанатична ненавист.

Ислямските държави винаги се явяват като монокултурни. Даже Турция уж най светската ислямска държава, отдавна е решила своите жизнени "мултикултурни" проблеми. Цитирам посланика на Германия в Турция Вангенхай в писмото до германският канцлер от 1909 година: "Турция е решила да обяви на своите християнски поданици война на унищожение?. *

* Който не знае какво е станало през 20 век с християнското население в завоюваните от турците християнски територии , нека да прочете за арменският и понтийският геноцид.

Против ислямският монокултуризъм християнските държави са длъжни да противопоставят твърдо и безкомпромисно своя адекватна монокултурна интеграция. Сега в света се формират противоречия, които все повече и повече приемат вид на "свещенна" война за оцеляване на основните цивилизации.

виж La Colonisation de l'Europe - Guillaume Faye
https://ia802604.us.archive.org/22/item ... europe.pdf
http://archive.org/stream/LaColonisatio ... e_djvu.txt

По този повод има много написани книги:
Mark Steyn. America Alone. The End of the World as We Know It.
Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent
Bassam Tibi. Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus.
Guillaume Faye, La Colonisation de l'Europe
Guillaume Faye, Archeofuturism : European Visions of the Post-Catastrophic Age
А Patrick Buchanan и Samuel Huntington нямат нужда от представяне.

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 06 Окт 2018, 09:59

Кой, на какво законово основание и с какви цели нареди НЕКОНТРОЛИРАНО приемане на около 2 милиона мигранти ?
Най напред европейското население бе заблуждавано че това са бежанци, след това тези хора бяха тихо преквалифицирани като мигранти, като дебело се подчертаваше нуждата на Европа от работна ръка, и накрая се заговори открито за интеграцията им. Нещо повече, заговори са и за събиране им с техни роднини, което означава още няколко милиона допълнително да влязат законно в ЕС.

Налице е една тиха пълзяща спусната отгоре доктрина за насаждане на мултикултуризъм в Европа,т.е. никой не е питал или искал одобрението на гражданите, въпреки че различни допитвания показват че мнозинството от хората предпочитат да живеят в еднородна среда. Точно тази гледна точка някои се мъчат да квалифицират като расистка.
Етническата и религиозната нееднородност „спонсорира” мултикултуризма и води до неустойчивост на обществото или държавата, неговото разложение и разпад на различни групи имащи различни интереси.
Имигрантите с манталитета на колонизатори създават своя самобитна култура (включително и музика, облекло и пр) радикално враждебна на европейската. По голяма част от мюсюлманите предпочитат да живеят в свои квартали, изключително по своите закони и дори не говорят езика на страната в която живеят. Именно с това си поведение мюсюлманите коренно се отличават от поведението на други имигрантски малцинства (китайско, източно европейски, дори индийски), които макар и частично да съхраняват своите културни традиции и своеобразие, се стремят да се адаптират и интегрират в обществото където живеят. Колкото повече нараства количеството на неинтегрираните в местното общество , толкова повече нараства потенциала от конфликти.

Несъвместимостта на различни ценностни системи на различните цивилизации , например европейска и ислямска, представлява сложна трудно управляема система . Правната система на обществото не може да включва в себе си противоречиви ценности. По такъв начин съществуването на различни култури, задължително ще доведе до дискриминация, защото те няма да могат да реализират правата си едновременно.

Ако разгледаме причинно-следствената връзка между религия, интелект, образование и начин на живот, виждаме че няма никакво основание за успешно интегриране на тези хора.

Пристигащите мигранти са с много ниско образование. По официални данни за пристигащите в България 94% са с основно, а някой от тях не говорят добре дори майчиния си език"
https://www.mediapool.bg/samo-6-ot-bezh ... 38509.html

Освен това те пристигат от региони където средният коефициент на интелигентност е едва 85, което затруднява образоването им.
"Research says that intelligence is the largest factor behind economic success
... the countries of the Pacific Rim had the highest intelligence scores: Japan, South Korea, Taiwan, China, Hong Kong and Singapore averaged IQs of about 105.
The next brightest were the populations of Europe, the United States, Canada, Australia and New Zealand, averaging 100.
In South Asia, North Africa and most Latin American countries, the score was an average of about 85, and in sub-Saharan Africa and the Caribbean closer to 70.
The wealth of nations is mapped by their IQ
Research says that intelligence is the largest factor behind economic success

https://www.thetimes.co.uk/article/the- ... 50d5tjwmc0

Подробно:
Intelligence and the Wealth and Poverty of Nations
R. Lynn, T. Vanhanen,

http://www.rlynn.co.uk/uploads/pdfs/Int ... ations.pdf

Като резултат от тези и други причини, тези хора не се асимилират в християнските общества, така както това правят азиатските имигранти. Мюсюлманските имигранти възпроизвеждат точно тази структура на обществото, от която са бягали, и в този дух възпитават своите деца и внуци.
Виж: Проблемът на имигрантите: община срещу гражданско общество
(статията е на руски език)
http://nevmenandr.net/vaxitov/contremigr.php

Ниското образование, както и други характерни за тази група фактори, затрудняват включването на тези мигранти в трудовия процес, създавайки по този начин етническо-религиозни маргинали в обществото одказани на социални помощи.
Учените от мюнхенският университет са провели изследване върху мигрантите от ислямските страни* в Германия и са стигнали до извода, че те са бомба със закъснително действие за обществения социален живот:
В Германия живеят минимум 3 млн турци от които около 2.5 млн имат германско гражданство.
Само около 20% от тях работят- останалите 80% живеят на Hartz IV , т.е. държавна социална издръжка, защото предпочитат лесния живот на соц издръжка.
Безработен в Германия получава 482 евро а всяко дете до 18г по 200 евро. Отделно се заплащат всички разходи като наем, комунални услуги, здравеопазване, обществен транспорт и др
Turks in Germany are a Time Bomb
by DR. SAMI ALRABAA

https://vladtepesblog.com/2013/03/27/tu ... time-bomb/
* Новопристигналите мигранти са с много по ниска обществена култура от турските

Именно те най често не плащат данъци а и по голяма част от заработени средства предпочитат да върнат в родината си т.е. натоварват и усложняват социалната обстановка поради ниското си образователно ниво и липсата на изискуема квалификация. Това създава предпоставки за криминални прояви с екстремно високо ниво т.е налице е етническа престъпност.

В съвременният свят "расизма" се проявява в гражданската престъпност.
В случаят под расизъм можеме да разбираме създаване на на етнически престъпни групировки на територията на коренните народи, занимаващи се с криминален терор (кражби, наркотици, побоища, изнасилвания и др пресъпления) над местните жители.
Това е настоящ проблем за който за съжаление открито не е прието да се говори в официалните СМИ, поради нарушаване на табуто наречено "политкоректност".

Има един скрит фактор когато говорим за криминалността на мюсюлманските мигранти, който се премълчава. Цифрите за престъпността им варират между 50 и 70% са за цялата страна. Тъй като те живеят концентрирано в някои райони на дадена страна, то този % на престъпност расте динамично нагоре в тези райони и достига 90%..
На практика в демократичните държави „расизма” се проявява в престъпността. Как да определим действията на етническите престъпни групировки на територията на коренните народи занимаващи се с криминален терор (кражби, побоища, изнасилвания, убийства и пр) извършван изключително върху местните жители ?
Това е проблем за който открито не се говори, но от мълчанието проблемът не изчезва о напротив – ескалира.

Мюсюлманските имигранти в Дания съставляват около 5% от населението, но консумират 33% от гражданският бюджет на страната. При това извършват над 50% от престъпленията.

В сравнение с 1950 г числото на престъпленията във Франция са се увеличили с 800%, като неудържимото нарастване води началото си от 1964г и нараства пропорционално с нарастване броят на имигрантите.

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 06 Окт 2018, 10:38

Малко хора знаят, че ислямят е най АГРЕСИВНАТА религия в съвременният свят призоваваща към насилие и унищожение на друговерците.
Сравнение между християнската и ислямската религия и приложението им в обществения живот:

1. Ислямът е агресивна религия и за разлика от християнската агресивността е заложена в текстовете на корана.
В библията няма такива открити текстове призоваващи към насилие над "неправоверните".
Пример:
сура 8:12-13 от корана:
"Recall that your Lord inspired the angels: “I am with you; so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks, and you may strike even every finger.”

Как тероризмът победи
https://bivol.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1 ... D0%B8.html

днешната политика в ЕС с цел да тушира евентуалните вълнения говори за мирен ислям, но бяга като опарена от разкриване на идеологическите корени на действията на т.н. "ислямисти". Естествено тази щраусова политика не решава проблемът а само временно го отдалечава. Почти не се говори че тези хора които умират в името на Алаха са водени от религиозни подбуди заложени в свещените текстове на мюсюлманите, т.е. на практика те са правоверни мюдюлмани изпълняващи приказания от преди 1500 години
Кратко обяснение:
"Корана се състои от две части, както предполагам повечето от вас знаят. Първата част е тази, която е предадена на Пророка в неговия период в Мека, когато той е проповедник и фактически се мъчи да намери все повече и повече хора да го подкрепят. Втората част е тази, която е в Медина, когато той вече е не само проповедник, а държавен глава, духовен глава на новото мюсюлманско общество и те са много различни по характер. Първата част има много толерантни сури, има призиви за ненасилие, говори се за това, че насилието няма място в религията, говори се за това, че ‘хората на книгата,’ с други думи евреи и християни, са наши братя, тъй като и те вярват в единния господ и общо взето е доста толерантна доктрина. Втората част в Медина е точно обратнoто, тя става много по-насилствена, демонстрира по-голяма нетолерантност и тази втора част на Корана се превръща фактически в базата на Шериата. Как става това? Става чрез така наречената доктрина на аброгация от латинската дума аbrogatio, което значи „правене на нещо невалидно” и това просто се обяснява от тези ислямисти и други, че една сура, един аят, който са от по-късен период хронологически и обяснява същото явление или същaта идея, по-късната сура отменя или аброгира по-ранната сура. Така че фактически това значи, че една сура като например известната сура 9-5, която казва, „убивайте неверниците, където ги намерите!” отменя близо 140 толерантни сури, които казват, че ние трябва да толерираме и да сме едва ли не приятели с евреи и християни. Това разбира се също противоречи на основната идея на Корана, че всяка дума от Корана е свещена и не може да се променя. "
Подробно:
Алекс Алексиев: Идеология на ислямизма
http://www.focus-news.net/opinion/2011/02/27/17190/

2. Християнската религия е изтласкана от обществено-политическият живот до нивото на морално-етичните теми без да влиза в конфликт с държавата и нейното законодателство.
Исляма присъства дори в политическият живот /Иран и др/ и е неразделна част от обществения живот, като налага своите принципи на поведение.

3. Развитието на технологиите, философията, образованието, общеествените промени /комунизъм / и пр др фактори са способствали за намаляване на религиозността в абсолютно и относително изражение сред западните народи.
Християнството по скоро се приема като празници и традиция отколкото като религия.
За разлика от християнството, исляма е по скоро норма на обществено поведение, която убива точно тези фактори които спомагат за развитието на западното общество в гражданско.

4. Ислямът за разлика от християнската религия НЯМА пирамидална структура на управление, което много затруднява приспособяването и към новите условия на съвременният свят.
Не може да се направи корекция в тълкуването на текстовете, което е и източник на обществени конфликти..

Неслучайно египетския президент смята, че ислямът има нужда от религиозна революция. Много правилно виждане на интелигентни хора , които вероятно съзнават какво ще се получи в обозримо бъдеще.

Именно липсата на пирамидална структура е пречка тези теологически противоречия да бъдат избягнати. Ако имаха такава структура биха си направили един вселенски събор по примера на християнските църкви, който би дал официална трактовка на въпросните текстове, която би станала задължителна.
Получава се омагьосан кръг, негативната част на който набира все по голяма сила. Тази тенденция ще се увеличава във времето със пренаселването на страните населени с мюсюлмани, т.е. ще се получи подобно положение както в Нигерия.

Тези и др непосочени разлики са толкова несъвместими, че пораждат НЕПРЕОДОЛИМИ КОНФЛИКТНИ противоречия при съвместното съжителстване особенно д демократичните страни.

Терористите които убиват невинни хора вярват, че убийството на друговерците е свято задължение за всеки вярващ мюсюлманин. Това изискват свещенните им текстове, вкл и Коранът:

Коранът призовава към "джихад" срещу неверниците (fitnah означава други божества, т.е. не Аллах). Американският проповедник Yusuf Estes слага съвременно значение - тероризъм.

2:193 “Fight them until there’s no more fitnah, because verily the fitnah is worse than fighting or killing these people.”

Още текстове за борба срещу неверниците:
9:29(29). 9:3(3). 9:14(14).

Текстове забраняващи свободата на вероизповедание а друговерците ги праща в пъкала и ги нарича "нечестиви":
5;13(10). 9:28(28). 5:37(33).

За отношението към друговерците:
5:56(51), 9:124(123), 9:5(5).

За отношението към жените:
4:38(34). 38:43(44). 2:2:282, 4:3(3).

Различните течения в исляма имат свои свещенни книги а водачите им определят мисленето на цели поколения. Самият аятолах Хомейни се жени за 10-11г момиченце Хадидже Сакафи.
Прочетете какво е написал аятолах Хомейни, бивш духовен лидер на шиитите в Иран, духовен водач на иранската революция,, в книгата си Tahrirolvasyleh , издателство Darol Elm, Gom, Иран, 1990 г
► Show Spoiler
Съчетанието на ниско образование, нискък IQ, агресивна религия, разлини обичаи и манталитет, различен начин на живот и нетърпимо отношение към другата култура прави подобен тип мигранти опасни за местното население.

След терористичните актове в Ню Йорк, Мадрид, Лондон и Париж, след погромите в европейските градове и нарастващата исламофобия възниква въпросът, какво носят в Европа децата и внуците на мигрантите от 60 гна ХХ век ?

Три поколения – три манталитета

Ако навремето родителите са били благодарни на приемащата ги страна за допускането им в западното общество на потреблението, то техните деца виждат цялата ограниченост на своите възможности в рамките на целият социум в сравнение със западните им връстици.

Към третото поколение принадлежат внуците на първите имигранти, родени, израсли и получили образование в Европа, граждани на европейските държави. Вместо да са пропити от духа на светската юдейско-християнска цивилизация на Запада, изследователите констатират точно обратното - склонност к радикален екстремизъм.

Растяща радикализация на привържениците на исляма във възрастта 16-24 г , в сравнение с техните родители, открива изследването на аналитическата агенция Populus по поръчка на обществената организация Policy Exchange.

Почти 1/3 от 320 000 млади мюсюлмани счита за необходимо да се въведе във Великобритания законите на шарията. Подобни възгледи във възрастовата група над 55 г имат само около 17%.
При това 84% от респондентите заявяват, че във Великобритания с тях се отнасят сравнително добре.

74% от младите привърженици на исляма считат носенето на хиджаб за предпочитателно, докато у старото поколение този процент е 28%

13% от младите се възхищават от организации като Ал Каида , в сравнение с 3% на старото поколение над 55 г

36% от младите считат, че мюсюлманин който конвертира на друга вяра трябва да бъде убит, докато при старото поколение този процент е 19%

58% от всички анкетирани считат че за много световни проблеми е виновна "наглата западна политика"

Мусульмане Европы: прогрессирующий фактор страха
https://ecocrisis.wordpress.com/civiliz ... omusulman/

Не е проблем да изчислите трендовете на нарасване на екстремизма, както и неговото абсолютно изражение.

Едно изследване на Nixon Center, проведено между 2003 и 2004, откри, че сред регистрираните 373-ма муджахидини в Западна Европа и Северна Америка има два пъти повече французи, отколкото саудитци и повече британци, отколкото суданци, йеменци, ливанци и либийци. Една четвърт от дижадистите в списъка бяха със западно-европейска националност, имащи право на безвизово пътуване до САЩ

Според правителствен доклад
Имигрантите създават пренаселване и подхранват напрежението във Великобритания
https://www.mediapool.bg/imigrantite-sa ... 08426.html

Как ислямската религия вижда интеграцията:
„Не дружете с юдеите и християните – те са приятели помежду си. Ако някой от вас дружи с тях, то и сам той става един от тях. Защото Аллах не дружи с неправедните!” Sura 5/51 (c) Коран

Създаването на мултирелигиозно общество от некоренни граждани, прикривано като мултикултурно или мултиетническо, създава “паралелни общества” в държавата и неиминуемо води до конфликт и дестабилизация на обществения живот.

Краха на мултикултурализма, който през февруари 2011 година бе признат първоначално от Ангела Меркел и след това от други европейски политици вкл и Путин.
Навремето самият Тони Блеър каза пред Wall Street Journal :
"Трябва да разберете, че проблемът не е в интеграцията. У нас не са проблем китайците и индийците. Въпросите са само към мюсюлманската част."

Най добре изразява настроенията на европейците книгата на Тино Сарацин «Deutschland schafft sich ab» !!!
"Няма по взискателност равна друга религия" , "нито една друга миграционна група не зависи толкова от социалното осигуряване и не се привързва толкова към криминалния свят".

Резюме на немски:
Thilo Sarrazin, "Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen"
https://www.randomhouse.de/content/edit ... /95642.pdf

Изтегли на руски
Тино Сарацин "Германия самоликвидация"
http://fycuqyqim.esy.es/111.htm

Самото поведение на европейците също е една от причините за съществуващото положение. Достатъчно е да имат СЪЩИТЕ АДЕКВАТНИ реакции както имат мюсюлманите.
Представяте ли си в мюсюлманска държава християнин да изнасили мюсюлманка или ритуално да заколи мюсюлманин скандирайки че Исус е велик пред очите на мюсюлманите ? Или християните да извършат множество терористични акции в мюсюлманска страна ? Гарантирам ви че повечето от християните ще бъдат избити а домовете им подпалени.

За сега политиците се стараят с всички сили да задържат процеса на исламофобията , като НАРОЧНО не се публикуват в СМИ нито статистики за престъпленията им, нито се афишрат бюджетните разходиза издръжката им както и проблемите които създават в обществото и които в бъдеще трябва да очаква местното население. С една дума наложено е ВРЕМЕННО информационно затъмнение, но докога???

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 06 Окт 2018, 14:27

С НЕКОНТРОЛИРАНОТО нарастване на популацията в Африка и в мюсюлманските страни опастността ислямизиране на Европа става все по голяма:
ХХI век. Връхлитащият катаклизъм.*
Антон Ж. Иванов

http://demografia.free.bg/vek.htm

ПОСЛЕДНАТА ГРАНИЦА
Огромна имигрантска вълна от Юг може да промени коренно демографската характеристика на Европа още през следващите десетилетия

http://www.members.tripod.com/~konserva ... nitsa.html

Muslim Demographics
https://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

ПС. Данните са поустарели, но това не променя тенденцията.

Числото на бежанците по света за последните 30г се е увеличило 3 пъти а 75% от тях са се пресели в съседните страни. Трендът ще нараства поради НЕКОНТРОЛИРАНОТО нарастването на популацията ГЛАВНО в районите където се изповядва ислям.

В момента светът е на ръба на хранителното равновесие САМО благодарение на експота на хранителни продукти от развитите предимно християнски страни и регулирането на цените чрез дотации.
Достатъчна е само една криза в експортен район ,каквато се случи в Австралия /сушава година/ ,за да изтръпне светът от дефицита и увеличението на цените. Това предизвика гладни бунтове по целият свят, където има застрашени от глад около 825 млн души.
Производството на месо също е ограничено от растителните калории. Увеличаването на площите води до увеличение на консумация на вода, която сега в много райони е дефицит.

За да имат обективно мнение относно своето бъдеще със съвместния живот с бъдещите кандидат "европейци", днешните коренни европейци трябва добре да познават техните "културни особености" а това те няма откъде да научат. Някой въобще не е заинтересовн да научи днешното европейско общество от опастностите които идват с новите гости.

Islam: What the West needs to know
1.
https://www.youtube.com/watch?v=CCJvrWgLMf8
2
https://www.youtube.com/watch?v=fv1fqGg4omA
3
https://www.youtube.com/watch?v=7H_bRYx416s
4
https://www.youtube.com/watch?v=FSKFQQrZtrU
5
https://www.youtube.com/watch?v=zlv1jy22b0g
6
https://www.youtube.com/watch?v=SqOPuUb6-fE
7
https://www.youtube.com/watch?v=E_0yLRqSZZQ
8
https://www.youtube.com/watch?v=t6TC3FqUPS4
9
https://www.youtube.com/watch?v=cIOlYPmC7go
10
https://www.youtube.com/watch?v=ZLMCKnWSDP4

Защо Европа и мюсюлманите говорят различни езици
http://de-zorata.de/blog/2011/08/01/sennels-moslems/

Ислямът в Европа
http://notabene-bg.org/read.php?id=224

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 07 Окт 2018, 12:17

«Пророк принесет нам западную Европу через 50 лет. и нам не нужны ни войны, ни смертники, ни террористы..». (c) Муаммар Каддафи

«Главный враг Европы это бином чужеродных масс иммигрантов-колонизаторов и ислама». (с) Гийом Фай, Колонизация Европы. Правда об иммиграции и Исламе
► Show Spoiler
Религиозные основы исламского экстремизма
► Show Spoiler
Двуликий ислам
http://merkur.temp.domains/~jackkingau/ ... varus.html

Kниги свързани с тематиката, които могат да се намерят в интернет пространството:
Mark Steyn. America Alone. The End of the World as We Know It.
Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent
Bassam Tibi. Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus.


"The Threat to the West" - Dr. Guillaume Faye
https://www.youtube.com/watch?v=ydWlis5v3f4

«Сыновья и мировое господство: роль террора в подъёме и падении наций»
Обзор на книгата:
► Show Spoiler
... к 2030 г. доля мусульман в России составит 20–22% (См. например: доклад Национального разведывательного совета США. Global Trends 2025). Таким образом, через 10–15 лет каждый пятый житель России будет исповедовать Ислам, причем в Москве эта цифра окажется явно выше. «Это грозит дальнейшим ростом межнациональной и межрелигиозной напряженности», – считает директор ЦРУ Майкл Хейден.
... к 2025 г. депопуляция коснется русских на 85–90%, что приведет к снижению их доли до 60–70%; имеется также прогноз, что в 2050 г. доля русских в России будет составлять 46,5%.
http://www.ansar.ru/analytics/kolichest ... i-migracii

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 21 Окт 2018, 09:24

Европа в недалечно бъдеще е заплашена от африканско преселение на народите, което коренно би променило не само етносъстава но и начина на живот на европейците,т.е. социалните държави ще престанат да съществуват в този си вид.
"Днес в Африка живеят 1,3 млрд. души, а през 2050 ще са двойно повече. Експерти прогнозират, че през следващите 32 години в Европа ще се заселят между 150 и 200 млн. африканци...
► Show Spoiler
Може ли да се направи връзка между посоченият по долу документ (има и други официални документи на ниво ООН) и отварянето на границите за безконтролно пропускане на милиони мигранти ? Процесът стихиен ли е или добре планиран ?

"Само преди няколко дни известният германски публицист Оливер Яних, автор на книги за ЕС и тероризма и на много коментари по мигрантската криза, даде гласност на едно изследване, възложено от ЕК, за разпределението на мигранти във всички страни–членки на ЕС и техния максимален капацитет на база територия, население и гъстота на заселеност.

Обобщеният доклад от това изследване в обем от 144 страници, е изготвен още през 2010 година, т.е. преди голямата мигрантска криза, когато страните–членки са 27, а населението 495 млн. Той стига до умопомрачителния извод, че капацитетът на страните за приемане на мигранти е в рамките до 3 млрд и 833 млн обща численост на населението. Оригиналът на „заключителният доклад” на ЕК, дирекция „General Home Affairs” от юли 2010 г. под № JLX/2009/ERFX/PR/1005 ...

При разпределението на бенифициентите на международна закрила в определени страни се поставя „праг на плътност” например 200 или 1000. В резултат на това например България с площ 111.910 кв.км и население 7.679.290 /от 2008 г./ има капацитет да достигне население от 104.230.710

STUDY ON THE FEASIBILITY OF ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE RELOCATION OF BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION JLX/2009/ERFX/PR/1005 STUDY ON THE FEASIBILITY OF ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE RELOCATION OF BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/su ... 1.366.2603

Колко мигранти може да поеме Европа– между фантастиката и брюкселския бюрократизъм
http://pogled.info/avtorski/Simeon-Niko ... izam.98306

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 21 Окт 2018, 10:03

Таен доклад на ООН предвижда Германия да приеме 10 милиона бежанци до края на 2016

Обединените нации настояват от държавите-членки на ЕС: Германия, Франция и Италия да предприемат „Размяна на групи население“, отнасяща се за мигранти от Близкия Изток и Северна Африка. Очевидно цунамито от прииждащи кандидати за европейско убежище е планирано отдавна.

В станал известен едва сега доклад на ООН – Replacement Migration (ST/ESA/SER A./206) от далечната 2001 година на отдел Население на Обединените нации (UN Population Division) се настоява за отваряне на Германия за 11,4 милиона мигранти, дори и ако това би довело до социално напрежение в страната („rise to social tensions“).

Population Division
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
Replacement Migration:
Is It a Solution to Declining and Ageing Populations ?
http://www.un.org/esa/population/public ... /Cover.pdf

Целта е да се осигури работна ръка в 6 държави от ЕС със силно намаляваща раждаемост и застаряващо население, сред които Германия.

Предложението е тази "млада" работна ръка да "се докара" от Близкия Изток и Северна Африка.

В доклада се подчертава, че населението на България, Естония и Италия до 2050 година ще намалее с между 1/4 и 1/3.

Застаряването на европейските страни ще бъде всеобхватно, като ще се вдигне неимоверно средната възраст на Европа.

За Италия например тя ще скочи от 41 години (по данни от 2001 г.) до 53 години през 2050 г. Съответно делът на работещото население от 15 до 64 години ще падне наполовина, се казва още в доклада.

Съсредоточавайки се върху тези критични тенденции, документът разглежда в детайли ситуацията в осем държави с критично ниска раждаемост – Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Южна Корея, Русия и САЩ и върху два региона – Европа и Европейския съюз.

За всеки от тях се разиграват алтернативни сценарии, които могат да се развият до 2050 г. и влиянието, което ще има миграцията върху възрастта и размера на тяхното население.

При всички се подчертава, че бежанците биха имали превантивна роля за намаляване броя на работещото население.

Най-голяма нужда от мигранти ще имат Германия и Италия – съответно 6000 души на един милион местно население и 6500 души на един милион местно население. Ако това не се случи средната пенсионна възраст трябва да се вдигне средно до 75 години.

Борбата срещу съпротивата на населението при размяната е целесъобразна, целта е постигане на ръст на икономиката, отбелязват експертите на световната организация. Всичко това е в интерес на индустрията.

Тези цели имат широка международна подкрепа от страна на учените – икономисти.

Президентът на Световната банка при ООН Джим Йонг Ким също обяви през октомври 2015 г., че „размяната на население в Европа може да бъде двигател на икономическия растеж“ („engine of economic growth“), за да се преодолеят с всички средства от гледна точка на световната икономика демографските промени.

На поверителна среща в Сан Августин край Бон през ноември 2015 г., правителството на Германия обясни за какво да бъдат готови в бъдеще министерствата в страната: до края на 2016 година в Германия се очакват до десет(!) милиона бежанци. Това, което на пръв поглед изглежда абсурдно за средностатистическия гражданин, може без съмнение да се докаже с факти.

Трябва да се знае, че федералното правителство очаква да се появят поне още две деца от всеки търсещ убежище.

Сметката показва: през 2014 г. броят на бежанците общо е съставлявал 300 000 души (с потомците броят им става около 900 000).
През 2015 г. те надхвърлят един милион (заедно със събирането на семействата се очакват 3 милиона).
А за 2016 г. се очаква аналогично толкова висока или още по-голяма бройка. Цифрата лесно може да достигне 4-5 милиона!

Обединените нации наричат всичко това безобидна размяна на миграция – „replacement migration“. При това, с благословията на ООН, едни народи просто се разселват.

В средите на ООН има също така предложение как трябва да се финансира всичко това: германците трябва като първа стъпка да увеличат пенсионната възраст на 72 и като втора – на 77 години.

Само така могат да се изхранят и обгрижат новите „съграждани“ в „Германия – новата Мека“.
На германците, които се чувстват потиснати, не им остава нищо друго, освен да махат със знаменца, да викат добре дошли на новите граждани и да им поднасят хляб с масло.
http://epicenter.bg/article/-Skandalno- ... 96110/7/50

От друга страна :

... масштабная иммиграция политически неприемлема в Европе [Teitelbaum, Winter 1985]

... базовый сценарий прогноза населения, выполненный Евростатом в 2005 г., предполагал, что численность населения ЕС начнет сокращаться в 2025 г. [Еито81а1 2005, 2006]; при отсутствии миграции население Европы стало бы сокращаться уже в 2008 г. Двумя годами позже прогнозную оценку начала сокращения численности населения Европы отодвинули до 2036 г. [Еиго$1а1 2008], в то время как в последней версии прогноза (2011 г.) пик численности населения Европы ожидается в 2040 г. [Еиго$1а1 2011а].
https://cyberleninka.ru/article/n/migra ... y-v-evrope

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 22 Окт 2018, 10:41

... миграцията се възприема като най-реалната и дългосрочна заплаха за сигурността ...от числеността на мигрантите ще зависи влошаването на условията за живот на коренното население, а концентрацията им ще усложнява и очертава всяка проблемна ситуация, докато социалното напрежение ще усилва конфликтните потенциали, поражда нови и усилва криминогенността.
Оставени на новото място, без реални решения, мигрантите ще се затварят в групи по национален, религиозен или друг признак, в която среда ще се чувстват защитени, но ще допринасят за подхранването на различните форми на престъпност, включително терористична.
Мигрантският поток обещава тежки последици
https://www.brodbg.com/b-news-4-249-Pre ... siya_.html

НЕКОНТРОЛИРАНОТО допускане на милиони ниско квалифицирани, слабо образовани мигранти ще създаде подобни дългосрочни и трудно решими проблеми които имат САЩ и редица европейски страни с определени категории от своето население.
Пример САЩ
ФБР е една от малкото организации в света която има статистика на криминалните деяния на извържителите и жертвите. Статистиката показва, че най ниска престъпност имат азиятците следвани от белите, латиносите и на последно място - негрите.
► Show Spoiler
Ето едно демографско изследване за връзката между образоване, економическа ситуация и криминалността сред различните раси в САЩ. Който желае може да преведе текстът в гугъл преводачът.
Demografický prieskum USA: rasy, kriminalita, vzdelanie a ekonomická situácia
https://dennikn.sk/blog/1115741/demogra ... -situacia/

Информация относно Canada, Britain, France, Australia, New Zealand, Brazil, Cuba и др.
► Show Spoiler

Аватар
jacksparrow
Редовен потребител
Мнения: 4443
Регистриран на: 06 Сеп 2016, 22:12
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от jacksparrow » 22 Окт 2018, 14:35

Таен доклад на ООН, качен на сайта на ООН :shock:

Както и да е, Луков тая тема ми се вижда твърде расистка, все пак последният останал мод да се произнесе за политкоректността, не искаме да създаваме на собственика и правни проблеми.
Изображение

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 23 Окт 2018, 10:21

jacksparrow написа:
22 Окт 2018, 14:35
Таен доклад на ООН, качен на сайта на ООН :shock:
Това е наименованието на статията. От една страна искате линкове а когато ги давам и цитирам пак сте недоволен.
jacksparrow написа:
22 Окт 2018, 14:35
Както и да е, Луков тая тема ми се вижда твърде расистка...
1. Не съм Луков, но бих се радвал ако този човек се върне.
2. Какво КОНКРЕТНО е расисткото в темата ? Статистиката ?

Ако не бяхте българин щях да ви помисля за швед - "Ставить под вопрос миграционную политику считается дурным тоном, расизмом и проявлением ксенофобии. "
► Show Spoiler

Засекреченный доклад немецкой полиции
► Show Spoiler
Junge Intensivtäter bleiben auch als Erwachsene kriminell
http://www.tagesspiegel.de/berlin/krimi ... 12318.html

"Каждое второе преступление, совершенное в Москве в первом полугодии 2013г., совершили гости города, сообщил на заседании коллегии надзорного ведомства прокурор Москвы Сергей Куденеев. По его словам, более 40% преступлений в Москве совершено гражданами стран ближнего зарубежья.Почти на 60% возросло количество совершенных иностранными гражданами тяжких и особо тяжких преступлений, на 20% - убийств и на 37% - случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в пять раз возросло число афер.
Причем преступность среди иностранных граждан не только растет, но и становится более жестокой - количество совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 60%, убийств — на 20%, умышленных преступлений тяжкого вреда здоровью — на 37%. Кроме того, в пять раз увеличилось число совершенных приезжими актов мошенничества."
https://www.mk.ru/moscow/2013/08/02/893 ... oskve.html

Muslim Migration and Rape Statistics in Europe
► Show Spoiler
Immigrant Rape Wave in Sweden
http://fjordman.blogspot.com/2005/12/im ... weden.html

Норвежки "адаптируются" к изнасилованиям
http://norse.ru/society/norway/assault.html

British Women Pay High Price for Multiculturalism
http://theopinionator.typepad.com/my_we ... alism.html

Be Warned Infidel Women!
http://www.islam-watch.org/Others/Be-Wa ... -Women.htm

Изображение
https://www.bbc.com/news/uk-england-45918845
Ако кажа че са англичани ще обидя местните а ако кажа че са пакистанци пак ли ще съм расист според вас ? Или BBC са расисти ?

Да не обидя някого ?
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/14730.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=MBn1xi-hHpg
Merkel ACCELERATES the Kalergi Plan in Europe
Можем ли да кажем, че миграция на чужди нам раси/етноси, религия и култура цели разрушаване на националното самосъзнание и националните държави в Европа такива каквито ги познаваме ?

Последици: Пренаселване от National Geographic
Ако световното население изведнъж се удвои, как бихме се справили с нуждата от вода, храна и енергия? Ще има ли достатъчно за всички?
Акцентът е на думата "изведнъж" за да не описва градацията на страданията във времето.
https://www.vbox7.com/play:8ccc24b641
http://www.videoclip.bg/watch/486724_po ... enaselvane
https://www.vbox7.com/playlist:1770501

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 25 Окт 2018, 14:20

Crazy European Immigration Crisis

https://www.youtube.com/watch?v=S4K4okVa7dU&list=PLPvKee0mcBN9mbU1Re_uH5X-tw9VE7Fot

https://www.youtube.com/watch?v=MXcQJ_0XiTA

Изображение

Migrant Crisis in Europe - Kalergi Plan?

The Coudenhove-Kalergi plan - The genocide of the Peoples of Europe
http://golden-dawn-international-newsro ... f.html?m=1

"Част от Близкия изток и Северна Африка към 2050 година ще станат негодни за живот. Климатичните изменения ще доведат до масова миграция на население от тези територии, предупреждава Обществото Макс Планк (Германия)."
Подробно:
Обезлюдяване чака Африка и Близкия изток
https://megavselena.bg/obezlyudyavane-c ... iya-iztok/

Средно 55% от европейските граждани са за забрана на миграцията от мюсюлмански държави
Най-голям процент, подкрепящи забраната има в Полша – 70 на сто. В Австрия са 65%, в Германия – 53%, в Италия – 51 на сто.
Проучване разби мита за толерантна към мюсюлманите Европа
https://www.blitz.bg/svyat/prouchvane-r ... 86599.html

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 26 Окт 2018, 11:04

Изхождайки от изводите на прогнозите направени във филмът "Последици: Пренаселване" от National Geographic , можем да предположим, че това което става сега е прелюдия към тях:

Стотици африканци от държави на юг от Сахара са проникнали на територията на испанските анклави Melilla а преди това многократно и в Сеута:
https://www.youtube.com/watch?v=zQiMQIdNJGU

Хиляди хора от различни латиноамерикански държави решават групово нелегално да мигрират в САЩ:
Изображение

Трамп се определи като националист и спира/ограничава около 500 млн помощи за тези страни
САЩ спират парите за Централна Америка заради поход на мигранти
https://www.segabg.com/category-first-p ... a-migranti

А тези които вече са в Европа са спрени пред прага на ЕС напират нелегално групово да влязат в него:

.... стотици мигранти се опитват нелегално да пресекат границата с Босна и Херцеговина...
https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/10/24 ... voren_gaz/

Неконтролираното преселение на огромни нискообразовани маси с чужда култура, религия и слабо обществено възпитание (в сравнение с това в развитите страни) е взриовоопасен процес генериращ престъпност и разрушаване на социалният порядък в страните. Това е начин за разрушаване на националното самосъзнание и националните държави в Европа.

За кого са готви Глобалния Пакт за Миграция и защо САЩ, Австралия и др. страни се отказаха от него:

https://youtu.be/VoM_pUtilsU

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 27 Окт 2018, 16:50

ВИДЕО: Да не кажете после, че не сте чули или разбрали.. (БГ-Субтитри)

https://bultimes.com/%D0%92%D0%98%D0%94 ... %BB%D0%B8/

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 31 Окт 2018, 16:29

И Австрия няма да подпише глобалният пакт за миграцията тъй като той "размывает границы между легальной и нелегальной миграцией ... в документе недостаточно четко разграничиваются такие понятия, как поиск убежища и трудовая миграция."
https://lenta.ru/news/2018/10/31/not_welcome/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/10/3 ... graciiata/

"Този документ представлява един недиференциран, почти наивен, положителен поглед върху концепцията за миграцията: миграцията е нещо добро, носи ни иновации, носи ни просперитет - само положителни неща, но негативното е скрито."

Освен това този миграционен пакт не прави никакво разграничение между законната и незаконната миграция, продължава министърът на вътрешните работи. "Този миграционен пакт не включва действителен ангажимент на страните от Африка, от Третия свят, да приемат отново хората си - всичко това липсва", казва политикът от FPÖ.

"Като министър на вътрешните работи, аз трябва да организирам нещата в тази област - убежище, миграция, имиграция. И ще бъда лош министър на вътрешните работи, ако подкрепям нещо, което ще доведе проблеми през задната врата. Трябва да се внимава, защото това може да се окаже токсичен документ", казва министърът.
https://www.epochtimes.de/politik/europ ... 81346.html


Една хубава популярна статия относно проблемите на нарастването на популацияра

Изображение

Страшны не сами цифры, а отношение к ним человечества. Проблема перенаселенности – словно заколдованная тема.
- Если скорая гибель человечества неизбежна, доказана и подтверждена большим числом ученых, почему же все мировые СМИ не трубят о ней каждую минуту?

- Почему ООН не принимает многочисленные меморандумы на эту тему и не вводит санкции против наиболее «плодовитых» стран? Более того, «плодовитые» страны получают значительную экономическую помощь от международных организаций, что способствует росту их «плодовитости».

- Сколько шуму поднимается вокруг вопросов экологии, но ведь это – всего лишь побочный эффект перенаселенности планеты. Экологические проблемы не могут быть решены в долгосрочном и даже среднесрочном плане с нынешними темпами роста населения. Это – бесспорный факт, но никто об этом не говорит.

- Почему тема перенаселенности блокируется в массовом и индивидуальном сознании?

Политические причины замалчивания этой проблемы:

«Система отношений между странами в глобальном сообществе в настоящее время такая, что ни одно государство не рискнёт поднять вопрос об обусловливании международной и иностранной гуманитарной и экономической помощи мерами по снижению численности населения, потому что,

- во-первых, на уровне ООН этот вопрос так или иначе встретит противодействие большинства государств (большинство их получатели помощи, а не доноры),

- во-вторых, это государство, скорее всего, потеряет часть союзников и торговых партнёров из числа стран-получателей помощи», — считает Александр Бурьяк[1].

Мне же кажется, что правительства развитых стран в первую очередь боятся испортить отношения не с малоразвитыми странами, а с мировыми религиями. Все религии по старинке поддерживают идею максимального размножения. Пару тысяч лет тому назад, когда эти религии зарождались, такой подход был оправдан и полезен. Людей было мало, смертность была огромная, свободного места было много. Но времена изменились. И та мудрость, которая изначально помогала человечеству выжить, теперь ускоряет его гибель. Однако авторитет религий в мировом масштабе все еще очень велик.

И – самая неприятная для политиков засада. Высокими темпами рождаемости отличаются исключительно народы не белой рассы. Любые попытки снизить темпы их воспроизводства будут восприниматься как расизм.

И поэтому нам не приходится ожидать каких-либо эффективных действий политиков. Они – рабы рейтингов и баланса сил. Любая попытка контроля рождаемости будет стоить им политической карьеры.
Подробно:
http://uspeh-success.ru/psihologicheski ... elennosti/

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 01 Ное 2018, 08:21

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION
https://refugeesmigrants.un.org/sites/d ... raft_0.pdf

Необходим ли е този ГЛОБАЛЕН пакт ?
Пактът създава впечатление, че миграцията се явява общо човешко ПРАВО и че миграцията се явява позитивен принос в борбата с недостатъка от работна сила. Интересното е че в документът се СКРИВА, че този факт се отнася до много ТЕСЕН сегмент от мигрантите.
Причините за миграцияте се КРИЯТ а това са неконтролирания ръст на популацията и войни за промяна на режимите.
По тази причина е скрит и докладът на Peter Sutherland от 03.02.2017г
http://www.un.org/en/development/desa/p ... DVANCE.pdf
Пактът НЕ решава проблемите на миграцията - масовата миграция, за разлика от малката но селектирана/успорядана постоянна миграция генерира огромни проблеми за висико развитите социални държави.
В пактът се излагат само преимуществата, но се СКРИВАТ бремето и проблемите на местните народи.
Изключително сериозен недостатък е че пактът предоставя равенство на обичаите, навиците и нормите на поведение на мигрантите, т.е. приемащите трябва да ги признаят

Изображение

Pacte mondial de l’ONU sur la migration. Une vraie trahison!
https://lesobservateurs.ch/2018/07/18/p ... migration/
Превод на руски:
Вот что постановил пакт:

– заявляет, что миграция – это благоприятная, положительная вещь, которую должна желать каждая страна;
– хочет внедрять программы, чтобы сделать миграцию популярной и желательной в принимающих странах;
– заявляет, что миграция является наилучшим решением демографических проблем Европы и, как следствия, нехватки рабочей силы;
– предусматривает обязательство предоставить мигрантам всё что необходимо для достойного путешествия, которое должно быть беспрепятственным;
– не делать различия между военными беженцами, климатическими беженцами, жертвами религиозных, политических или этнических преследований и экономическими беженцами;
– рекомендует принимать каждого мигранта без уточнения правового статуса;
– обязует страны-члены принимать мигрантов, вне зависимости от того, имеют ли они документы, удостоверяющие личность, или нет;
– предписывает, чтобы мигранты пользовались теми же правами, что и граждане принимающих стран; требует запретить высылку мигрантов; заявляет, что принимающие страны должны содействовать воссоединению семей мигрантов;
– рекомендует рассматривать как дезинформацию утверждения, что миграция является угрожающим явлением;
– указывает, что меры безопасности являются источником беспокойства для мигрантов и ставят под угрозу безопасность мигрантов;
– предусматривает, что те, кто не может считаться беженцами, но сталкиваются с непреодолимыми трудностями по возвращении в свою страну происхождения, должны пользоваться такой же защитой, что и беженцы;
Подробно:
► Show Spoiler
Дори Русия, въпреки че не е желана страна за мигриране, има опасения по Глобалният миграционен пакт:
► Show Spoiler
Доналд Трамп в юни посочи, че точно решението на Меркел да приеме безконтролно бежанци е повишило престъпността в Германия. Освен стена на границата с Мексико, САЩ имат и политика на "нулева толерантност" спрямо нелегалните бежанци.

Gerd Schultze-Rhonhof, генерал майор от запаса анализира пактът и прави извода, че без ефективна регулация/ограничаване на масовата миграция от африканските и мюсюлманските страни може да се предположи, че ще се наруши баланса на коренното население на Германия и до ДВЕ поколения населението и ще стане преимуществено ислямско и африканско.
► Show Spoiler

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 01 Ное 2018, 13:21

Mond публикува открито писмо на учени разтревожени от демографския бум. Според тях най неотложната задача в близките 20г е да се намали ръста на населението ако искаме да спасим планетата си.

Climat : « Freiner la croissance de la population est une nécessité absolue »
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html

Le Monde (Франция): Затормозить рост населения — абсолютная необходимость
► Show Spoiler
https://inosmi.ru/social/20181010/243427189.html

Эксперт: Договор о миграции ООН лишает государства суверенитета
... подписав Глобальный договор о миграции ООН, страны передают полномочия, касательно вопросов беженцев и мигрантов, международной организации... на данный момент вопросы миграции регулируются существующими документами, и нет необходимости подписывать договор под эгидой ООН
► Show Spoiler
http://www.radiopolsha.pl/6/249/Artykul/387008

Территория расселения вместо суверенного государства
► Show Spoiler
http://kontinentusa.com/territoriya-ras ... sudarstva/

Аватар
jacksparrow
Редовен потребител
Мнения: 4443
Регистриран на: 06 Сеп 2016, 22:12
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от jacksparrow » 02 Ное 2018, 13:46

Луков, не съм казал, че съм несъгласен с тезите които развиваш за миграцията. Аз лично съм поддръжник на канадката от скандинавски произход Лорън Сутърн, показва добре ситуацията на терен, но е банната :mrgreen: от Британия и Австралия. Почти я бяха отказали от ютуб, но момичето не се предава.

Промо на новия и документален филм. Ще има кадри и от България, някакво опълчение спира миграцията, да не е Динко, ще трябва да се гледа.

https://www.youtube.com/watch?v=AFgD8os8VhU
Изображение

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 03 Ное 2018, 09:58

Пренаселване: експериментът Universe 25

или

Как раят се превръща в ад ...
Това е изключително поучителен експеримент, който може би показва какво може да се случи (или вече се случва) и с нас, хората.
► Show Spoiler

National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200)
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho

For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can engage their plan to exterminate 80% of the world's population, while enabling the "elites" to live forever with the aid of advanced technology. For the first time, crusading filmmaker ALEX JONES reveals their secret plan for humanity's extermination: Operation ENDGAME. ;)

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 03 Ное 2018, 17:41

ООН: Планетата е застрашена от катастрофа заради свръхнаселеност
Към 2100 г. населението на земята може да стигне 15 млрд. души, посочва в свой доклад световната организация
Ако не се вземат спешни мерки за ограничаване на този растеж, ресурсите на планетата ще бъдат застрашени от изчерпване. Това се посочва в доклад на Фонда на ООН за населението, цитиран от в. "Обзървър".
Нашата планета върви към катастрофа, която ще бъде предизвикана от нарастване на числеността на населението, изменението на климата и недостига на петрол.
Неотдавна прочутият британски учен Джон Бедингтън заяви, че през 2030 г. нарастващото световно население ще отприщи "перфектната буря" от недостиг на храна, енергия и вода. *
По думите му до средата на настоящия век светът ще се нуждае от 40% повече храна, 30% повече вода и 50% повече енергия. Затова човечеството трябва да използва съвременните биотехнологически начини за производство на храна, включително и генномодифицираните организми.
Бедингтън бе категоричен, че ГМО храните не са достатъчни, за да решат проблема с глада. Според него трябва да бъде възприет широкообхватен подход, включващ развитието на устойчиво земеделие, съхраняването на рибните запаси и промени в моделите на консумация.
http://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D ... D1%82_8377
*
► Show Spoiler
Учените определиха три варианта за развитието на човечеството, два от тях звучат ужасяващо
► Show Spoiler
Сколько же людей способна выдержать планета Земля?
Уилл Стеффен предлагает стабилизировать население где-то в районе девяти миллиардов, а затем начать постепенно его уменьшать за счет сокращения рождаемости.
Однако чтобы произошли какие-то действительно значимые перемены в данной области, понадобятся столетия, считает Кори Брэдшоу из Аделаидского университета Австралии. Тенденция к росту рождаемости укоренилась так глубоко, что даже крупная катастрофа не сможет кардинальным образом поменять положение вещей, полагает ученый. По результатам исследования, проведенного в 2014 году, Кори сделал вывод: даже если население Земли завтра сократилось бы на два миллиарда за счет повышенной смертности или если бы правительства всех стран, по примеру Китая, приняли непопулярные законы, ограничивающие количество детей, то к 2100 году количество людей на нашей планете в лучшем случае осталось бы на нынешнем уровне.

... практически невозможно указать конкретное число, поскольку оно будет зависеть от технологий в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и транспорт, а также от того, сколько людей мы готовы приговорить к жизни, полной лишений и ограничений, в том числе и в пище. Довольно распространенным является мнение, что человечество уже превысило допустимый предел, учитывая тот расточительный образ жизни, который ведут многие его представители и от которого они вряд ли захотят отказаться.
Подробно:
https://www.bbc.com/russian/science/201 ... et_support

4 млрд. трябва да умрат, за да спасим планетата
https://www.168chasa.bg/article/7010414

Основной рост населения в будущем придется на Африку, где к 2100 году будет жить уже не 1 млрд людей, как сейчас, а 4 млрд. "Прогнозы по Африке звучат устрашающе, - говорит Джон Бонгаартс, вице-президент Совета по проблемам народонаселения (некоммерческой исследовательской организации в Нью-Йорке).
"Я не сомневаюсь, что проблемы разрешатся так или иначе, - полагает Джоэл Коэн. - Но, вероятно, это произойдет за счет страданий множества людей, чего можно было бы избежать".
Подробно:
https://www.bbc.com/russian/society/201 ... t_of_space

Като вземем под внимание климатичните промени в Африка * и неконтролираното нарастване на популацията и, това означава, че основната маса ще се насочи към Европа
* Обезлюдяване чака Африка и Близкия изток
Европа ще има още по големи проблеми от САЩ с негрите, защото тази маса ще бъде предимно необразована с друга култура и с друго обществено поведение.

Икономическото развитие на света става винаги в условията на ограниченост на ресурсите?
Изкуственото му забавяне не може да реши никакъв проблем, защото съзнателното понижаване на потреблението е принципно невъзможно. Следователно всякакъв опит за спиране на икономическия растеж без ефективни мерки за контрол над раждаемостта би се превърнал в една задълбочаваща се световна криза.
Ресурсите на Земята са оскъдни и много от тях са на изчерпване. От друга страна, ниското качество на живота има твърде голям афинитет към възпроизводството си и това неизбежно се отразява на живота в богатите страни. Ако нормалното развитие в една страна води до процеса "богатите да стават по-богати, а бедните — по-бедни", то в световен мащаб този процес изглежда така: "богатите стават все по-бедни, а бедните все повече й повече". Процесът на по-бързото възпроизводство на ниското качество на живота се наблюдава и в рамките на богатите, вече замогнали се народи.
В книгата на американски автори Чарл Мърей и Ричард Хърнстейн "Камбанообразната крива" (The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life), се доказва убедително, че американската управляваща класа допуска една огромна грешка, пренебрегвайки важната роля, която природната интелигентност на личността играе в определянето на социалния статут на човека и в това дали той ще бъде беден или богат.
Мърей и Хърнстейн твърдят, че в последно време структурата на американското общество все повече се определя от интелектуалните качества на отделния индивид, като тази особеност най-добре се изразява в оформянето на един своеобразен "интелектуален познавателен елит", стоящ на върха на управлението на страната, съставен от високообразовани политици, професионалисти и бизнесмени, докато на "дъното" на обществото все повече се натрупва една прослойка от хора, намиращи се на твърде ниско интелектуално равнище. Освен това според твърденията на авторите групата на чернокожите се оказва на още по-ниско стъпало в тази своеобразна интелектуална йерархия, определена от бялата част на американското население, което ги тласкало към опасни действия, целящи собственото им утвърждаване и възстановяването на справедливостта в оценката на техните достойнства. Така в съвременното американско общество се утвърждава една трайна тенденция на нарастване на прекалената зависимост на определени слоеве от социалните помощи на държавата. Това неизбежно поражда и явления като увеличаване на престъпността, неуважение към законите, междурасови напрежения и конфликти.
Мърей и Хърнстейн твърдят, че очевидната разлика в коефициентите на интелигентност между черната и бялата раса е непреодолима. С това те обясняват значително по-полемия процент на бедност сред чернокожите и настояват всички американци — и бели, и черни — да осъзнаят печалната истина за този "интелектуален недостиг" на черната раса. За да избегнат упрека за расизъм, те отбелязват следното: "Ние не смятаме, че белите и чернокожите трябва да се чувстват засегнати, осъзнавайки, че комплексната разлика в степента на тяхната интелигентност е породена от генетични причини, а не от средата, в която се развиват отделните общности."

Charles Alan Murray obtained a B.A. in history from Harvard in 1965 and a Ph.D. in political science from the Massachusetts Institute of Technology in 1974
Richard Herrnstein - Professor of psychology at Harvard University

The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
https://lesacreduprintemps19.files.word ... -curve.pdf

Упадок Детройта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D0%B0

Списък на мултикултурните безредици в САЩ и Европа
https://sk.metapedia.org/wiki/Multikult ... e_nepokoje

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 04 Ное 2018, 10:43

В ЕС мигрантите създават гета, т.н. "NO-GO ZONES" със свои правила и порядък в който даже полицията се бои да влиза. Наличието на тези зони признава дори Меркел ("в местах, куда ходить не стоит")
► Show Spoiler
Недоволството от мигрантите сред местното население расте:
► Show Spoiler
Разходите за издръжката на мигрантите достигат завратни милиардни суми - Германия годишно харчи средно около 25 млрд ПРЕКИ разходи. Косвените загуби за държавата от престъпната дейност на мигрантите (кражби, вандализъм, наркотърговия и др) се замълчават.
"Германия будет тратить на беженцев по минимальным подсчетам около 25 млрд евро в год, а по максимальным - до 55 млрд евро. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики (IfW) в Киле, опубликованном в пятницу, 11 декабря. Прогноз касается периода до c 2016 по 2022 год."
https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%8 ... a-18912041
► Show Spoiler
... большинство мигрантов из мусульманских стран имеют значительно более высокий риск жить в бедности и получать социальные пособия.
Таким образом, участие рабочей силы и средний доход среди них значительно ниже, чем у местного населения. В будущем ситуация не улучшится. Как раз наоборот. ...Таким образом, вместо того, чтобы активно работать в миграционном секторе, Германия фактически увеличивает финансовое бремя и увеличивает обязательства правительства. Это фискальная реальность, которая ни одного из идеалистов, заинтересованного в помощи мигрантам, не заботит.
Предполагается, что будущие расходы, связанные с волной миграции только в 2015 году, составят 900 млрд евро. Если дети этих мигрантов не смогут интегрироваться в рынок труда, что весьма вероятно, учитывая прошлый опыт, общие затраты могут легко достигнуть 1500 млрд евро, согласно актуарным исследованиям профессора Раффельхушена в Университете Фрайбурга.
https://ktovkurse.com/mirovaya-ekonomik ... naseleniya

От всеки европеец според способностите, на всеки бежанец според потребностите: ;)

"По обнародованным данным Миграционной службы Швеции, из 163’000 мигрантов лишь 494 человека действительно имеет работу, что составляет 0,303 процента из всех зарегистрированных беженцев.

Только вдумайтесь в это число: только 0,3 процента работают, остальные же 99,7 процентов либо вкушают плоды шведского социального государства, либо зарабатывают деньги преступным путём, либо же – как Вы уже могли подумать – наживаются и на первом, и на втором.
Беженцы в Швеции ленятся работать
https://business-swiss.ch/2016/08/bezhentsy-v-shvetsii/

И в Швейцария на пансион :

... многие уровни власти в Швейцарии просто скрывают, во сколько нам всем проживающим здесь и платящим налоги обходятся беженцы-социальщики.

...75% беженцев в итоге живут на социальную помощь. А это значит, что три четверти беженцев рано или поздно начинают жить за счет коммуны, поскольку именно коммуна финансируют социальную помощь.
Прежде всего, это касается прибывших из Эритреи. Эти люди приезжают издалека, часто с минимальным школьным образованием, и им трудно выучить очень сложный для них немецких язык.
https://business-swiss.ch/2015/07/bezhe ... -kommunam/

Stan
Редовен потребител
Мнения: 2575
Регистриран на: 22 Юли 2016, 13:15
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от Stan » 04 Ное 2018, 10:58

plamenhk написа:
03 Ное 2018, 17:41
ООН: Планетата е застрашена от катастрофа заради свръхнаселеност
Към 2100 г. населението на земята може да стигне 15 млрд. души, посочва в свой доклад световната организация
Със сигурност към 2100 г. хората ще са много повече от 15 милиарда, ако между временно не се избият разбира се.
Според мен, решението на проблема с пренаселеността и недостига на храна може да се реши най-лесно, екологично и икономично, е като се възстанови добрата стара практика на канибализма. Така хем се регулира популацията, хем се решава отчасти проблемът с недостиг на храна. :roll: :lol:
Като не искаш мира, на ти секира.

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 04 Ное 2018, 17:03

Stan написа:
04 Ное 2018, 10:58
... решението на проблема с пренаселеността и недостига на храна може да се реши най-лесно, екологично и икономично, е като се възстанови добрата стара практика на канибализма. Така хем се регулира популацията, хем се решава отчасти проблемът с недостиг на храна. :roll: :lol:
Гениално - затворен цикъл а след като не е свинско и мюсюлманите могат да се облажат !
Кандидат сте за Нобелова награда ! :D
..................................

След Чехия и Полша желание да не подписва Глобалния Пакт за Миграцията на ООН изяви и Хърватия !!!
"Бъдете сигурни, че няма да подпиша "Споразумението от Маракеш" - президент Колинда Грабар-Китарович
https://dnes.dir.bg/svyat/i-harvatiya-n ... akt-na-oon

Докато тумбата на латиноските търсачи на "добър живот" наближава границите на САЩ, американският президент иска да приеме нови, съвсем нормални, защищаващи националната сигурност, мигрантски закони: "хората, които влизат нелегално в Съединените щати, да не могат след това да искат убежище и да живеят свободно в страната, докато се разглежда случаят им. Освен това САЩ ще отказват убежище на хора, които влизат в страната извън законните входни пунктове."
http://www.standartnews.com/svyat-ameri ... 77330.html

Трамп иска да се премахне старият закон всяко дете, родено в САЩ, получава американско гражданство - това постановява параграф, въведен през далечната 1868 година. Този регламент е обаче в ущърб на Америка - тръбят критиците на практиката "раждам и изчезвам".
Според изследване на института "Пю" днес майките на 8% от новородените в САЩ деца са пристигнали в страната нелегално. Много са чуждестранните семейства, които се възползват от закона. Наскоро "Вашингтон пост" помести информация за една китайска агенция, която срещу 14 750 щатски долара осигурявала на бременни жени тримесечен престой в САЩ с цел раждане.
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B0%D1%8 ... /a-5982803

Голяма информационна мъгла цари около Глобалния Пакт за Миграцията на ООН, който за пръв път СЕГА (ноември) се превежда на немски език а трябва да се подписва по време на конференцията в Мароко на 10-11 декември ТАЗИ година !
Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration
http://www.un.org/depts/german/migratio ... .231.3.pdf

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION (английск версия)
https://refugeesmigrants.un.org/sites/d ... raft_0.pdf

Защо някои кръгове създават толкова пречки пред медиализирането на този документ и искат бързо да го претупат за подпис ??? Защо въобще е необходим такъв документ, когато проблемът с миграцията/бежанците е регламентиран и с международни и с местни закони ? Вместо да се рекламира и дискутира в отделните държави в продължение на няколко години, особенно след огромните проблеми създадени от безконтролното допускане на милиони мигранти наречени нарочно пропагандно бежанци, този документ почти тайно трябва БЪРЗО да бъде приет.

Единственото за мен за сега по приемливо обяснение е, че той е част от неофициален план по преместване на част от населението от едни застрашени области в по сигурни такива. И това вероятно трябва да става бързо като се създаде и правна система за доброзорното приемане на мигрантите (вече дори официално не се говори за бежанци, както беше в началото на операцията)

Обезлюдяване чака Африка и Близкия изток
Част от Близкия изток и Северна Африка към 2050 година ще станат негодни за живот. Климатичните изменения ще доведат до масова миграция на население от тези територии, предупреждава Обществото Макс Планк (Германия).
https://megavselena.bg/obezlyudyavane-c ... iya-iztok/

Сенсационный доклад швейцарского климатолога, который тут же засекретили!
Рето Кнутти. Ведущий швейцарский климатолог, специалист с мировым именем, Рето недавно выступил в составе международной группы ведущих климатологов мира с сенсационным докладом.
Известный своими исследованиями, связанными с климатическими моделями, Рето подготовил ошеломительную информацию о надвигающейся погодной катастрофе. Этот доклад был представлен правительствам всех ведущих стран мира. Доклад этот сразу после презентации попал в категорию секретных.

Движение в сторону разрушения уже началось. Об этом свидетельствуют аномальные погодные изменения во всём мире. Годом ранее Кнутти со своей командой готовил модель погодных событий на грядущий год. Точность прогноза поражает! Сбылось 80 % из всего предсказанного.
Если верить утверждениям климатолога, человечеству осталось примерно три спокойных года. Три года бесконтрольного потребления природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и бездумного обращения с живой природой. Три года спустя кредит будет исчерпан.
Подробно:
https://takprosto.cc/globalnoe-izmenenie-klimata/

Интервю:
http://cenznet.com/2017/07/09/%D1%88%D0 ... %82%D0%B2/

Това обяснява цялата НЕЛОГИЧНОСТ в пропагандата и в действията на главните европейски страни по безконтролното приемане на милиони мигранти. Отначало бяха клети уж сирийски бежанци, после станаха мигранти, после започнахме да мислим за интеграцията им, за това как да си доведат челядта и пр. и пр и пр. А новите европейци се нагърбиха с отговорности - уж пенсиите на старите гейропейци щяха да вадят, генно щяха да обогатяват западнала Европа и пр и пр и пр.
След като някои държави видяха че "царят е гол" и издигнаха свои граници а заплахите и те да приемат "мамините" нелегални не успяха, създават правна норма за легалното им прибиране.

plamenhk
Редовен потребител
Мнения: 614
Регистриран на: 16 Окт 2017, 07:48
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от plamenhk » 05 Ное 2018, 09:59

"Източници от Министерството на вътрешните работи във Виена предупреждават, че над 20 хил. мигранти от Близкия изток и Африка, повечето от които въоръжени поне с нож, заплашват да пробият босненско-хърватската граница в най-скоро време и оттам – да поемат в посока страните от Централна Европа. Представителите на правоохранителните органи са категорични – това не са бежанци от военния конфликт в Сирия, а пакистанци, иранци, алжирци и мароканци. ...
"Но сега идват други мигранти – сред тях няма семейства, няма жени, 95% от тях са млади мъже, почти всички от които носят със себе си оръжие. Вече имаше случай на нападение срещу полицейски служител"..."
https://www.dnes.bg/notifikacii/2018/11 ... lna.392536

"Според статистиката на Министерството на вътрешните работи на Федерална република Германия 88% от търсещите убежище афганистанци, 89% от еритрейците и 95% от алжирците не носят документи. Сред гражданите на Нигерия, Сомалия, Гамбия има още повече такива лица - около 97-99%. В същото време само 21% от сирийците, търсещи убежище в Германия през 2018 г. нямат документи."
https://news.bg/int-politics/blizo-60-o ... 018-g.html

Дали България ще последва примерът на Унгария и Австрия, още повече че сме гранична държава, или както винаги ще се снишим пред "началниците" ?
"Приемането на Глобалния пакт би довел до катастрофални последици за българската държава. Той ще задължи България поради геополитическото ѝ положение да създаде пътища за редовна миграция. Нещо повече, предвид заложените изисквания всяка една страна ще трябва "задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант" и съответно социалната ни система би рухнала. Средствата, които са събирани от всеки един български данъкоплатец, ще отиват за издръжка на един такъв несигурен поток от мигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи, да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин.

Подобен документ, който облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи. С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки." Ангел Джамбазки
https://dnes.dir.bg/politika/dzhambazki ... -za-evropa

Ако демографския проблем е бил толкова важен за развитите страни, защо те не са го решавали във времето чрез създаване на благоприятни условия за повишаването на раждаемоста в собствените си страни ? Например тези 25 милиарда евро в Германия (годишни разходи за мигрантите) ако са били вложени под различна форма в младите семейства, това със сигурност би повишило раждаемоста.
Въвеждането на различни КАЧЕСТВЕНИ критерии (вкл. критерии за потенциална сигурност) при селектирането на кандидат мигрантите за ЗАСЕЛВАНЕ в страните, също би способствало за ликвидиране на демографския проблем. Най подходящи са кандидатите от Сърбия, Македония, Украйна, Белорусия, Русия, Молдова, Армения и Грузия.

Ако е наложителна допълнителна работна ръка (без заселване) може да се използва опита на богатите страни от Персийският залив, които са решили този проблем - там като резиденти РАБОТЯТ много хора от различни краища на света, като разрешението за пребиваване се обновява на определен период. Тези хора не могат да получат гражданство.

Как трябва да се работи с мигрантите, с цел да се избегнат излишните усложнения, показва опита на Австралия:
(съветвам да прочетете статията)

Гуантанамо для беженцев
Как жесткие методы помогли Австралии победить нелегальную миграцию
► Show Spoiler
https://lenta.ru/articles/2016/02/18/australian_gitmo/

Примерът на Израел или какво очаква Европа в близко бъдеще и какво трябва да направи:

«Беда» «земли обетованной». Африканская иммиграция в Израиль
► Show Spoiler
https://topwar.ru/88189-beda-zemli-obet ... zrail.html

За да пресече проникването на своя територия Израел построи СОЛИДНИ СТЕНИ и ЗАГРАЖДЕНИЯ на границите си и нелегалната миграция изведнъж секва напълно.
Изображение
Изображение

Стената е стратегическо съоръжение, защото по думите на израелският премиер "потопът" от африканци заплашва "същността на държавата". Нетаняху нарече граничния проект „част от дългогодишен план за ограждане на Израел със стени, за предпазването на страната от сегашните и очакваните събития в Близкия изток“. „В нашия квартал е наложително да се предпазваме от дивите зверове ... Хората, които казват, че в наши дни е безсмислено да ограждате територията си трябва да отидат в Газа“
Израел строи стена срещу „дивите зверове“ на Близкия изток
https://ureport.bg/108165/2016/02/10/po ... kiya-iztok

Стената намали атентатите около 5 пъти а миграцията около 200 пъти.

Подобни стени строят или имат Саудитска Арабия и Кения, както и в испанските енклави Сеута и Мелиля. Израел строи дори и подземна стена покрай ивицата Газа.

След осигуряването на границата следва поетапна операция по изгонването на мигрантите от Израел, вкл и заплащене ако доброволно напуснат - $3500 и билет за самолет.

Stan
Редовен потребител
Мнения: 2575
Регистриран на: 22 Юли 2016, 13:15
Контакт:
Status: Offline

Re: Глобалните проблеми на съвременността и тяхното отражение

Мнение от Stan » 05 Ное 2018, 11:30

Живеем в епохата на новото Велико преселение на народите. И последиците ще бъдат същите - тотално променена Европа. Между другото и хуните и авари, са се появили тук като бежанци (едните бягали след погрома нанесен им от китайците, другите от някакви дракони, които излезли от морето). Движението на германските племена и славяните е било породено пък от демографски процеси. За проблемите, които готите създават през 4 в. са си виновни самите римляни и по-точно алчността на чиновниците, които трябвало да се грижат за тяхното настаняване. Същото е и сега - истинският проблем е глупостта и алчността на европейските политици. Но тази глупост не е от днес, от десетилетия и се нарича прекалена либералност и толерантност към нетолерантни. Другото е че богатството на Европа трябваше поне частично да се сподели с Африка. Когато имаш развито производство не трябва да внасяш работници, а да го изнасяш. Щото гастарбайтерите идват временно, но остават завинаги и това е ясно от десетилетия. За съжаление идентични процеси на миграция и то на хора от "дома на исляма" протичат и в Русия, но и руснаците гледащи на зад към имперското си величие, неоценяват заплахата. Когато европейците и руснаците се усеят, ще бъде вече късно.
След 20-30 години, бяла християнска Европа, ще остане ....Източна Европа. И то не за друго, а поради простия факт, че комунизма я опази от ранните миграционни потоци, а след това е твърде бедна. С пълна сила това се отнася и за България. Две днешни основни проблема, в дългосрочен план ще се окажат ключови за това да избегнем съдбата на Англия, Франция и Германия - бедността и циганите. Бидейки най-бедната държава в ЕС, България не е привлекателна дестинация за мигрантите. Че те десетилетия трябва да работят за да си избият парите, които са инвестирали в преселването си. От друга страна огромната популация цигани затапва всички места за работа на мигрантите - строителство, селско стопанство, чистота, общи работници и т.н. Ако изказана от мен прогноза се сбъдне, ще започне и процес на мигриране на евроевропеци (политкоретктно название на бял жител на Европа) към Източна Европа и в частност България.
Като не искаш мира, на ти секира.

Отговори

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: rki